Ulga prorodzinna - limit dochodów nie na każde dziecko

Iwona Maczalska

Rodzice chcący skorzystać z ulgi prorodzinnej w 2021 roku, powinni przyjrzeć się uzyskanym w 2020 roku zarobkom. W niektórych bowiem przypadkach prawo do ulgi limitowane jest wysokością uzyskanego w 2020 roku dochodu.

» Ulga na dziecko w PIT 2021 - aktualne limity uprawniające do odliczenia

W 2021 roku po raz kolejny rodzice będą mogli rozliczyć ulgę prorodzinną w swoim zeznaniu PIT za 2020 rok. Prawo do zastosowania ulgi uzależnione jest jednak od limitu dochodów rodziców oraz liczby posiadanych dzieci.

Ulga prorodzinna - limit dochodów 2021

Źródło: shutterstock

Limit dochodów nie dla wszystkich rodziców

Rodzice posiadający co najmniej dwójkę dzieci nie muszą się martwić. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o PITlimit dochodów rodziców, uzyskany w 2020 roku dotyczy wyłącznie ulgi prorodzinnej na jedno dziecko.

Z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik, który wychowywał w 2020 roku jedno dziecko, pod warunkiem, że:

  • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
  • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

Ulga prorodzinna 2021

Źródło: shutterstock

Ulga prorodzinna na dwoje lub więcej dzieci bez limitu dochodów

W przypadku podatników wychowujących dwoje lub więcej dzieci, limit dochodów nie obowiązuje. Oznacza to, że wspomniani rodzice bez względu na uzyskane w 2020 roku dochody, mogą bez przeszkód odliczać ulgę prorodzinną w rocznym zeznaniu PIT. W ich przypadku znaczenie będzie miała wysokość odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej, która uzależniona jest od ilości wychowywanych w 2020 roku dzieci. Więcej na ten temat w artykule ,, Ulga na dziecko w PIT za 2020 rok – ile możesz zyskać?”.

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36