Ulgi sposobem na obniżenie podatku do zapłaty za 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Sezon rozliczeń podatkowych powoli się kończy. Osoby, które już rozliczyły PIT a zapomniały o przysługujących ulgach mogą skorygować zeznanie. Podatnicy, którzy mają podatek do zapłaty i czekają z rozliczeniem do końca mogą zweryfikować czy jakaś z preferencji podatkowych obniży podatek od zapłaty. Większość zeznań podatkowych należy złożyć do 2 maja 2022 r.  Z jakich ulg można skorzystać? – przypominamy

Jak skorzystać z ulg podatkowych w PIT i zmniejszyć podatek do zapłaty - PIT.pl

Ulgi podatkowe w PIT za 2021

Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT dzielą się na takie które można odliczyć od dochodu lub od podatku. Przy rozliczeniu rocznym za 2021 r.  od dochodu można odliczyć:

 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 2. ulgę na dziecko – tzw. prorodzinną,
 3. ulgę abolicyjną (za pracę za granicą).

Ulgi sposobem na obniżenie podatku do zapłaty za 2021 r.

Źródło: shutterstock

Z kolei podatek do zapłaty można zmniejszyć korzystając z takich ulg jak:

 1. ulga na IKZE,
 2. ulga na Internet,
 3. odliczenia darowizn (w tym przypadku podatnicy mogą skorzystać z odliczenia darowizn przekazanych na na cele edukacyjne dla szkół, na cele związane z walką przeciw Covid-19 czy darowizn na cele kultu religijnego. 
 4. ulga rehabilitacyjna/ulga na leki (Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie w zeznaniu rocznym PIT m.in. wydatków poniesionych na samochód oraz na zakupione lekarstwa.)
 5. ulga termomodernizacyjna,
 6. ulga na nowe technologie,
 7. ulga odsetkowa,
 8.  ulga covidowa,
 9. ulga dla krwiodawców.
 10. ulga e-toll

Zeznania podatkowe, które trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. - PIT.pl

Wysokość odliczenia przysługująca za 2021 r.:

Ulga podatkowa

Wysokość odliczenia

Ulga na Internet

760 zł
Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata

Ulga rehabilitacyjna / ulga na leki

 • Ulga limitowana kwotowo – podatnik może odliczyć określone wydatki tylko do konkretnej kwoty. Nawet jeśli wydał więcej, nie może odliczyć pozostałych wydatków, ponieważ przekroczył limit przysługującej ulgi w danym roku podatkowym.
 • Ulga nielimitowana kwotowo – na niektóre wydatki nie nałożono żadnego limitu kwotowego. Podatnik odliczy od rozliczenia PIT wszystkie wydatki na dane cele rehabilitacyjne, bądź na wydatki ułatwiające funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością.
 • Wydatki na zakup leków – 100 zł / mies 

Ulga prorodzinna

Podatnicy mogą odliczyć:

1112,04/ rok na 1 dziecko

 na 2 dziecko;

2000,04 na 3 dziecko;

2700 na 4 i kolejne dziecko

 

* W przypadku jedynaków obowiązuje kryterium dochodowe, podatnicy nie mogą przekroczyć kwoty 

Ulga dla krwiodawców

6% dochodu podatnika

Ulga na nowe technologie

50% wydatków poniesionych na nowe technologie, przy czym odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej.

Ulga odsetkowa

wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej ustawowemu limitowi 325 990 zł.

Darowizny kościelne

6% dochodu podatnika

Darowizny na cele pożytku publicznego

6% dochodu podatnika

Darowizny na cele edukacyjne dla szkół

6% dochodu podatnika

Odliczenie składek społecznych

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021

Odliczenie składek zdrowotnych

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021

Wpłaty na IKZE

Do 6 272,40 zł

Darowizna na cele walki z COVID-19

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika);
od 100 do 200% wartości darowizny

Ulga termomodernizacyjna

53 000 zł

Ulga e-toll

W PIT za 2021 r. podatnik może odliczyć wydatki ograz opłaty poniesione w związku z nabyciem urządzeń kwalifikowanych do korzystania z e-TOLL, odliczenia dokonuje się od przychodu:  stanowiącego iloczyn 500 zł oraz

liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych.

 

 

Ulga dla młodych

Uldze podlegają przychody uzyskiwane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

 

Opracowanie własne PIT.pl

 

 

Podatki 2021Ulga rehabilitacyjnaKsięgowość