Zeznania podatkowe, które trzeba złożyć do 2 maja 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Już niespełna dwa tygodnie pozostały na rozliczenie deklaracji PIT za 2021 r. Które formularze należy złożyć do 2 maja 2022 r? - przypominamy

Ustawowy termin rozliczenia się z fiskusem za 2021 r. przypada 30 kwietnia, jednak z racji tego że w tym roku dzień ten wypada w sobotę podatnicy mają czas na wysyłkę zeznania do 2 maja 2022 r.

Deklaracje podatkowe, które trzeba rozliczyć do 2 maja 2022 r.

Podatnicy mają obowiązek rozliczenia z fiskusem do 2 maja 2022 r. W tym dniu przypada ostatni dzień na rozliczenie: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

PIT-37

PIT-37 to formularz zeznania rocznego, który składają osoby fizyczne, które uzyskały przychody na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych objętych podatkiem PIT. Podatnicy, którzy otrzymują emeryturę czy zasiłki z ubezpieczenia społecznego.   PIT-37 można rozliczyć samodzielnie. Podatnicy, którzy nie wypełnią deklaracji nie poniosą konsekwencji za nierozliczenie się z fiskusem. 2 maja 2022 r. deklaracja przygotowana przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej zostanie zaakceptowana w e-urzędzie. Jednak warto sprawdzić prawidłowość zeznania, które przygotowała skarbówka. Zweryfikować, czy PIT został wypełniony w sposób prawidłowy i uwzględniono w nim wszystkie przysługujące podatnikowi ulgi. Warto również sprawdzić czy został przekazany 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

PIT-37 online 2021/2022 - jak rozliczyć, wzór - PIT.pl - PIT.pl

Prawidłowo przygotowany PIT to także szybszy zwrot nadpłaty podatku, stąd też nie warto czekać ze złożeniem rozliczenia.

Pierwsze zwroty podatku na kontach podatników, kto otrzyma zwrot podatku najszybciej - PIT.pl

Zeznania podatkowe, które trzeba złożyć do 2 maja 2022 r.

Źródło: shutterstock

PIT-36

PIT-36 i PIT-36L to formularze, które składają podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej.

PIT-36 to formularz, który składają podatnicy którzy w 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Powyższy formularz wypełniają także te osoby, które uzyskały przychody z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze. Na deklaracji tej rozlicza się także przychody osób małoletnich.

PIT-36 online 2021/2022 - jak rozliczyć, wzór, druk - PIT.pl - PIT.pl

PIT-36L                  

Deklarację PIT-36L zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy w 2021 r. opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym. Ten rodzaj zeznania składać mogą również podatnicy, którzy rozliczają  działy specjalne produkcji rolnej, pod warunkiem  które złożyli oświadczenie, w którym wskazali że za rok 2021 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19 proc.

PIT-36L - Rozliczenie PIT 36L online 2021/2022 - PIT.pl - PIT.pl

PIT-36L to deklaracja, w której podatnicy nie skorzystają ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy dzieckiem jeżeli są samotnym rodzicem. W deklaracji tej można odliczyć składki na ZUS oraz IKZE, ulgę na badania i rozwój, ulgę termomodernizacyjną oraz ulgę z tytułu darowizn na cele nauki zawodowej.

PIT-38

Pit-38 z kolei to deklaracja, w której podatnicy wykazują dochód (stratę) uzyskaną z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Formularz ten jest właściwy również dla tych osób, które rozliczają przychody z tytułu objęcia udziałów w spółkach bądź też z inwestycji w kryptowaluty.  Zeznanie to składane jest niezależnie od deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

PIT-38 - Rozliczenie PIT 38 online 2021/2022 - PIT.pl - PIT.pl

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-od-zyskow-kapitalowych-2021-Wazne-informacje-8318197.html

PIT-39

Z kolei PIT-39 służy do wykazania dochodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz z zamiany nieruchomości i praw. Deklaracji tej podatnik nie składa w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu (nawet, jeśli nieruchomość została sprzedana w jego trakcie). Co istotne na formularzu składanym za 2021 rok należy wykazać przychód ze sprzedaży tych nieruchomości, które zostały zbyte przez podatnika w latach 2016-2021 r.

PIT-39. Podatek od sprzedaży nieruchomości do kiedy? - Bankier.pl

https://www.bankier.pl/wiadomosc/PIT-39-Podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci-do-kiedy-8298647.html

Przy przygotowywaniu każdej z wymienionych deklaracji warto skorzystać z programu e-pity aby ułatwić sobie przygotowywanie deklaracji i mieć pewność, że obliczenia zostały dokonane w sposób prawidłowy.

Program pozwoli również na skorzystanie z wszystkich przysługujących ulg podatkowych.

Jak skorzystać z ulg podatkowych w PIT i zmniejszyć podatek do zapłaty - PIT.pl

Twój e-PITPodatki 2021Odliczenia w PITPIT-36PIT-37Płatnik PITUlga na dzieciUlga rehabilitacyjnaWspólne rozliczenie PITKorekta PITFormy opodatkowaniaKwota wolna od podatkuPodatek PITHOT