Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

e-Deklaracje 2022

  Jak podpisać deklaracje i podania składane przez internet?

  Gazeta Podatkowa 10.02.2022 08:16 (aktualizacja: )

  Podatnicy przyzwyczaili się do załatwiania spraw podatkowych przez internet: składania deklaracji, przekazywania zgłoszeń aktualizacyjnych, wnoszenia podań. To przede wszystkim zasługa bezpłatnych sposobów uwierzytelniania dokumentów: danych aktualizacyjnych, profilu zaufanego i podpisu osobistego. Nie zawsze jednak można się nimi posłużyć.

  Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

  Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

  Podpis kwalifikowany

  Deklaracje, zeznania, informacje, zgłoszenia przesyłane przez internet muszą być odpowiednio podpisane. Najbardziej uniwersalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W ten sposób można uwierzytelnić każdy dokument.


  Źródło: shutterstock.com

  Zestaw do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Lista podmiotów zajmujących się sprzedażą w Polsce znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl). Kwalifikowany podpis elektroniczny przypisany jest do konkretnej osoby. Nie powinien posługiwać się nim ktoś inny. Za złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem danych do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do innej osoby grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

  Kwalifikowany podpis elektroniczny wykorzystują do podpisywania deklaracji, zgłoszeń czy informacji podatkowych przede wszystkim osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podpisem posługuje się w imieniu tych podmiotów wyznaczona osoba (fizyczna) zgłoszona na UPL-1. To pełnomocnictwo można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Przewiduje to art. 80a Ordynacji podatkowej.

  Bezpłatne opcje

  Osoby fizyczne również mogą używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Korzystają jednak na ogół z bezpłatnych opcji podpisywania e-dokumentów podatkowych - przede wszystkim danych autoryzujących.

  Dane autoryzujące stosuje się przy wysyłce wybranych rozliczeń, m.in. PCC-3, SD-3, PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L. Metoda ta polega na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika (płatnika). Są to jego: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Wymagany jest przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A (w przypadku JPK_V7M lub JPK_V7K - z PIT-28/PIT-28S, PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za odpowiedni rok podatkowy, należy wpisać "0" (zero). E-deklaracje składane w 2022 r. przy użyciu danych autoryzujących uwierzytelnia się kwotą przychodu za 2020 r. (albo "0").

  Inne bezpłatne opcje to podpisy: osobisty, zaufany, użytkownika Portalu Podatkowego. Podpis osobisty opiera się na certyfikacie podpisu zawartego w e-dowodzie osobistym. Aby z niego korzystać, trzeba kupić czytnik do e-dowodu oraz zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Złożenie podpisu zaufanego jest natomiast możliwe po uzyskaniu profilu zaufanego. Wniosek o profil można złożyć on-line i potwierdzić w punkcie potwierdzającym lub podczas rozmowy wideo z urzędnikiem. Profil zaufany można również uzyskać za pomocą internetowego konta bankowego lub e-dowodu. Podpisem użytkownika Portalu Podatkowego można podpisać deklaracje i podania wysyłane z konta na Portalu. Polega to na podaniu takich danych, jak: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz identyfikator służący do uwierzytelnienia profilu na Portalu Podatkowym.

  Serwis dla podatników

  Kanałem powszechnej elektronicznej komunikacji z administracją skarbową staje się serwis e-Urząd Skarbowy.

  Po zalogowaniu do niego podatnik ma wgląd do swoich aktualnych danych, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - również do danych firmowych. Wspólnicy spółek osobowych (partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) mogą sprawdzić swoje dane oraz zgłoszone do urzędu skarbowego informacje o spółce, m.in. jej adres, miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, rachunki bankowe. Za pośrednictwem serwisu można złożyć pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych, "czynny żal", zawiadomienie ZAW-NR czy zgłoszenie ZAP-3. Do serwisu e-Urząd Skarbowy zostały ponadto przyłączone aplikacja e-mikrofirma (co pozwala przesyłać JPK_V7M lub JPK_V7K) oraz usługa Twój e-PIT.

  Dostęp do wszystkich usług można uzyskać na dwa sposoby. Pierwsza opcja to uwierzytelnienie przez login.gov.pl, tj. przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Drugim sposobem jest logowanie za pomocą aplikacji mObywatel. Do jej uruchomienia potrzebny jest profil zaufany. Istnieje możliwość logowania poprzez podanie danych podatkowych, ale w ten sposób uzyska się dostęp tylko do usługi Twój e-PIT. Pisma składane w ramach serwisu e-Urząd Skarbowy nie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Są w imieniu podatnika opatrywane pieczęcią kwalifikowaną Szefa KAS. Taka pieczęć zawiera identyfikator oraz imię i nazwisko podatnika (użytkownika serwisu).

  Sposoby podpisywania e-dokumentów
  rodzaj podpisue-dokumenty
  kwalifikowany podpis elektronicznywszystkie
  dane autoryzujące
  »VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, PCC-3, PCC-3/A, SD-3, SD-3/A, SD-Z2, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, TPR-P, PIT-16Z/PIT-16ZS, PIT-OP, PIT-16/PIT-16S, AKC-4/AKC-4zo (wraz z załącznikami), AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG, AKC-PA, AKC-UA, AKC-US, AKC-RU/AKC-ZU, AKC-P, AKC-KZ, AKC-UAKZ, KOP-MS, KOP-RG, IGH-1, OPAL, OEMIS, DSF-1, PIT-NZ, PIT-NZS
  »zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej; zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym; wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol; podania w sprawach podatku akcyzowego
  »JPK_V7M, JPK_V7K
  podpis zaufany/ osobisty
  »PIT-37, PIT-38, PIT-OP, PIT-28, PIT-36, AKC-RU/AKC-ZU, ZAP-3, NIP-7 - przesyłane przez podatnika przez Portal Podatkowy
  »PIT-16/PIT-16S, PIT-16Z/PIT-16ZS, VAT-R - przesyłane przez CEIDG
  »AKC-RU/AKC-ZU, AKC-US, wniosek o wydanie banderol podatkowych (...) - przesyłane przez PUESC
  »podania (niektóre dokumenty mogą być podpisane podpisem zaufanym, ale nie osobistym, np. pliki JPK czy MDR)
  podpis użytkownika
  Portalu Podatkowego
  PIT-16/PIT-16S, PIT-16A, PIT-16Z/PIT-16ZS, PCC-2, PCC-3, PCC-3/A, SD-2, SD-Z2, SD-3, SD-3/A, podania w sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, PCC

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)


  autor: Małgorzata Żujewska
  Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 2022-02-10

  Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

  Twój e-PITRozliczenie roczne