Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Więcej uprawnień dla pracowników-rodziców

Niektóre systemy i rozkłady czasu pracy przewidziane w Kodeksie pracy cechują się większą elastycznością niż standardowy, podstawowy system czasu pracy. Ich wprowadzenie zależy na ogół od wniosku zainteresowanego pracownika. Wniosek taki nie jest wiążący dla pracodawcy, od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące niektórych pracowników-rodziców ...

Więcej uprawnień dla pracowników-rodziców

Zmiany w zakresie obniżania wpłat na PFRON

Część pracodawców z tytułu zbyt małego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązana jest wnosić wpłaty na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istnieją jednak możliwości obniżania wysokości tych opłat. Od 1 października br. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące wpłat na PFRON ...

Zmiany w zakresie obniżania wpłat na PFRON

Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu

Jednym z ogólnych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przejawem realizacji tego obowiązku może być wsparcie materialne dla dokształcającego się pracownika. W niektórych sytuacjach pracownik ...

Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu

VAT od wydatków na organizację jubileuszu firmy

Podatnicy niejednokrotnie organizują różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, np. w związku z jubileuszem swojego istnienia, w których biorą udział zarówno pracownicy, jak i kontrahenci. Przygotowanie takiej imprezy pociąga za sobą różnego rodzaju wydatki. Wątpliwości budzi możliwość odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie ...

VAT od wydatków na organizację jubileuszu firmy

Co warto wiedzieć składając pozew o zapłatę?

Podmioty, które nie zajmują się na co dzień dochodzeniem należności i występowaniem przed sądem, w tym także przedsiębiorcy, składając pozew do sądu często pomijają w nim niezbędne elementy, a pozew obarczony jest tzw. brakami formalnymi. Z tego powodu warto dostosować wykorzystywane wzory pozwów do obowiązujących obecnie wymagań formalnych, co znacznie przyspieszy i ułatwi postępowanie ...

Co warto wiedzieć składając pozew o zapłatę?

Skutki w VAT zakończenia umowy najmu lokalu

Sposób rozliczenia podatku VAT po zakończeniu umowy najmu uzależniony jest od tego, w jaki sposób zostanie rozliczona pobrana kaucja albo w jaki sposób nastąpiło rozliczenie poniesionych nakładów ulepszających w wynajmowanym lokalu. Ważne jest także to, czy...

Skutki w VAT zakończenia umowy najmu lokalu