Pobierz e-pity 2022
Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym a VAT

Pojazdy elektryczne cały czas zyskują na popularności. W związku z tym powstaje coraz więcej miejsc, gdzie pojazdy te mogą być ładowane. Z punktu widzenia VAT do końca nie było jasne czy w tym przypadku dochodzi do świadczenia usług, czy do dostawy towaru (energii elektrycznej). Spór ten ostatecznie został rozstrzygnięty przez TSUE ...

Ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym a VAT

Wydatki na firmowe zakwaterowanie

Nadal jednak w wielu firmach dla normalnego funkcjonowania wymagana jest mobilność osób zaangażowanych w ich działanie. Z mobilnością natomiast są często związane noclegi poza miejscem zamieszkania i to nie zawsze incydentalne. Wydatki ponoszone na ich zapewnienie wywołują określone skutki w podatku dochodowym ...

Wydatki na firmowe zakwaterowanie

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Mimo krótkiego okresu ich obowiązywania regulacje kodeksowe dotyczące tego rodzaju pracy budzą sporo wątpliwości. Sporne kwestie, nieuregulowane wprost w nowych przepisach kodeksowych, są wyjaśniane w drodze stanowisk urzędowych ...

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy ...

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych od 1 września br.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242). Nowelizacja ta przede wszystkim wprowadza przepisy dotyczące obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Przy czym od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących ...

Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych od 1 września br.

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi - jako przedsiębiorca - opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł ...

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Sprzedaż firmowej mieszkaniówki w pdof

Wielu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje lokale i budynki mieszkalne będące ich własnością. Z różnych przyczyn te składniki majątku bywają przedmiotem sprzedaży. Rozliczenie w pdof takiej transakcji odbywa się na szczególnych zasadach ...

Sprzedaż firmowej mieszkaniówki w pdof

Wyposażenie w księgach rachunkowych

Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, które w ocenie jednostki mają nieistotną wartość, mogą nie być kwalifikowane do środków trwałych. W ramach uproszczeń wynikających z polityki rachunkowości można uznać je za wyposażenie i odnieść bezpośrednio do kosztów jako zużycie materiałów ...

Wyposażenie w księgach rachunkowych