Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Uproszczenia w prawie podatkowym

Z początkiem 2019 r. ustawodawca wprowadził w życie wiele nowych rozwiązań redukujących obciążenia administracyjne. W zakresie prawa podatkowego obowiązują zmiany dotyczące wyboru formy opodatkowania oraz inne uproszczenia dla podatników PIT i podatników CIT ...

Uproszczenia w prawie podatkowym

Ochrona wzroku w rozliczeniach podatkowych

W pracy, zwłaszcza biurowej, wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia wyposażone w monitory ekranowe. Wykonywanie pracy z użyciem komputerów, laptopów, tabletów czy też innych urządzeń posiadających monitory niewątpliwie obciąża wzrok. Dlatego większość osób ich używających stosuje w trakcie takiej pracy okulary korekcyjne lub szkła kontaktowe. Wielu pracodawców finansuje lub refinansuje ich nabywanie. Wydatek ten ...

Ochrona wzroku w rozliczeniach podatkowych

Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

Nadwyżkę VAT występującą w danym okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zażądać jej zwrotu. Zwrot ten, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek bankowy podatnika. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu może być skrócony do 25 dni. Obecnie ...

Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

Sprzedaż przez internet na gruncie PIT

Internet z uwagi na rosnącą popularność stał się powszechnym kanałem dystrybucji towarów i usług. Dlatego wiele osób dokonuje sprzedaży w sieci, prowadząc sklep internetowy, ale też prywatnie, zbywając rzeczy na portalach aukcyjnych. W tym drugim przypadku także należy pamiętać o obowiązku dokonywania rozliczeń w zakresie PIT ...

Sprzedaż przez internet na gruncie PIT

Prawo do popełniania błędów przez przedsiębiorców

Na mocy nowelizacji Prawa przedsiębiorców wprowadzonej przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dniem 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy uzyskają prawo do popełniania błędów w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności. Przedsiębiorca nie zostanie ukarany mandatem ...

Prawo do popełniania błędów przez przedsiębiorców

Rachunki zamieszczone w Wykazie podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista. Zawiera on, oprócz danych dotyczących imienia i nazwiska, nazwy, adresu, NIP, także numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ...

Rachunki zamieszczone w Wykazie podatników VAT

Wymiar czasu pracy w 2020 r.

Podstawą planowania czasu pracy jest prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Sposób jego obliczenia, uregulowany w przepisach Kodeksu pracy, dotyczy zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. Odmienne zasady ustalania wymiaru czasu pracy określono tylko dla zatrudnionych w ruchu ciągłym ...

Wymiar czasu pracy w 2020 r.

Przedsiębiorca zyska przywileje konsumenta

Obecnie w stosunkach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, konsument jako słabsza strona stosunku prawnego korzysta ze szczególnej ochrony. Analogiczna ochrona nie przysługuje jednak jednoosobowym przedsiębiorcom w sporach z większymi podmiotami. W 2020 r. wejdą jednak w życie przepisy, które spowodują, że również jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ochrony zapewnionej konsumentom ...

Przedsiębiorca zyska przywileje konsumenta