Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Praca w nocy, ze względu na porę jej wykonywania, charakteryzuje się zwiększoną uciążliwością. Ustawodawca przewidział więc z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Podstawę do jego obliczenia stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę ...

Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Ile trzeba zapłacić za interpretację podatkową?

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł. Resort finansów chce w sprawach szczególnie skomplikowanych pobierać opłatę w wysokości 2.000 zł ...

Ile trzeba zapłacić za interpretację podatkową?

Zarządca sukcesyjny poprowadzi firmę po śmierci pracodawcy

Jednym z trybów ustania stosunku pracy jest jego wygaśnięcie. Jest ono związane z wystąpieniem określonej przez prawo okoliczności, w tym ze śmiercią pracodawcy. Śmierć pracodawcy nie zawsze oznacza definitywne zakończenie zatrudnienia przez jego pracowników, firmę mogą bowiem przejąć spadkobiercy lub inni następcy prawni zmarłego. W okresie przypadającym między śmiercią pracodawcy a przejęciem zakładu przez następców, firmę będzie mógł poprowadzić zarządca sukcesyjny.

Zarządca sukcesyjny poprowadzi firmę po śmierci pracodawcy

Wypełnianie arkusza spisowego

Arkusz spisowy jest dokumentem, na którym zespoły spisowe ujmują na bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów. Powinien on przedstawiać rzetelne i wiarygodne informacje na temat spisywanych składników majątku oraz dane niezbędne do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Wypełnianie arkusza spisowego

Terminy zapłaty w rozliczeniach przedsiębiorców

Ustalając termin i zasady płatności pomiędzy przedsiębiorcami, należy pamiętać o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Długie terminy płatności mogą bowiem spowodować zachwianie, a nawet utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zatory płatnicze ...

Terminy zapłaty w rozliczeniach przedsiębiorców

Jak i kiedy udostępniane są akta spraw podatkowych?

Podatnik ma prawo przeglądać, kopiować oraz sporządzać notatki z akt prowadzonych z jego udziałem czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych. Organ podatkowy wykona na jego wniosek - za opłatą - odbitki, skany i uwierzytelnione odpisy dokumentów. Podatnicy kontrolowani przez urząd celno-skarbowy mogą uzyskać także kopie nagrań z przesłuchania świadków na odległość ...

Jak i kiedy udostępniane są akta spraw podatkowych?