Pobierz e-pity 2019
Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Kasy on-line od 1 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie kas on-line generalnie nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątek dotyczy podatników, których ustawodawca zobowiązał do tego. Od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line obowiązkowo muszą mieć mechanicy samochodowi oraz stacje benzynowe ...

Kasy on-line od 1 stycznia 2020 r.

Wyliczanie i wnoszenie wpłat do PPK

Najwięksi pracodawcy, którzy w 2019 r. objęci zostali przepisami w zakresie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, wnoszą już pierwsze wpłaty na rachunki swoich pracowników. W tym roku obowiązkiem tym zostaną objęte kolejne firmy. Jak należy wyliczać wpłaty do PPK? Czy trzeba je opodatkować i oskładkować?

Wyliczanie i wnoszenie wpłat do PPK

Obowiązek złożenia PIT-4R za 2019 r.

Po zakończeniu roku podatkowego na płatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży wiele obowiązków informacyjnych. Należy do nich sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R. Deklarację tę płatnicy są zobligowani przekazać do właściwego urzędu skarbowego w obowiązującym terminie, na ...

Obowiązek złożenia PIT-4R za 2019 r.

Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym roku jest on wyższy od ...

Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.

Warunki kontynuacji akt osobowych

W wielu zakładach przełom roku kalendarzowego to czas upływu terminowych umów o pracę i zawierania nowych umów. Do częstych przypadków należy nawiązywanie kolejnego stosunku pracy z tym samym pracownikiem, bezpośrednio po zakończeniu jego poprzedniej umowy ...

Warunki kontynuacji akt osobowych

Wydatki na auta osobowe w działalności

Wydatki na ubezpieczenie firmowego auta, myjnię oraz ratę leasingową - czy i jak zaliczyć w koszty? Mimo, że zmiany w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi obowiązują już ponad rok ...

Wydatki na auta osobowe w działalności

Kasy rejestrujące on-line

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas on-line. Co do zasady, wprowadzenie kas on-line nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątkiem jednak są branże, które w 2020 r. i 2021 r. będą zobowiązane do stosowania kas on-line ...

Kasy rejestrujące on-line

Koszty związane z firmową integracją

Grudzień w firmach jest czasem, który pracodawcy, oprócz dokonywania różnych podsumowań, wykorzystują do szeroko rozumianej integracji. Zazwyczaj odbywa się ona w formie spotkania zorganizowanego przez firmę poza terenem jej działania, w którym oprócz przedstawicieli właścicieli i kierownictwa uczestniczą głównie pracownicy - czasami z członkami rodziny ...

Koszty związane z firmową integracją