Pobierz e-pity 2022

Nieruchomości

Prawo do czynnego udziału w postępowaniu

Organ podatkowy ustalił podatek od nieruchomości dwóm współwłaścicielom. Jeden z nich odwołał się od tej decyzji. Organ odwoławczy utrzymał ją w mocy, ale decyzję w tym zakresie doręczył tylko jednemu ze współzobowiązanych wyjaśniając, że ...

Prawo do czynnego udziału w postępowaniu