Nieruchomości

Podatek katastralny w Polsce i Europie

Kwestia wprowadzenia podatku katastralnego od dawna budzi wiele kontrowersji. W chwili obecnej w Polsce obowiązuje podatek od nieruchomości, którego wysokość uzależniona jest od powierzchni nieruchomości. Rady gminy ...

Podatek katastralny w Polsce i Europie

NIK: gminy umarzają podatki, komu chcą

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo ...

NIK: gminy umarzają podatki, komu chcą

Nowa ulga termomodernizacyjna podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku PIT, która wprowadza nową ulgę podatkową zachęcającą osoby fizyczne do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zwolnione z opodatkowania zostaną także świadczenia z NFOŚiGW lub WFOŚiGW w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery ...

Nowa ulga termomodernizacyjna podpisana

Likwidacja użytkowania wieczystego

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy o likwidacji użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Użytkowanie wieczyste jest stosunkiem prawnym zbliżonym do prawa własności, nie stanowi jednak pełnej własności. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać cyklicznie opłatę roczną ...

Likwidacja użytkowania wieczystego