PIT-y roczne 2015
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

ZUS za ubezpieczonego - rozlicza ZUS

Jeżeli otrzyjmjący świadczenia od ZUS:

 • nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów oprócz:
  • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);
  • opodatkowanych ryczałtem (PIT-28), w tym z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem,
  • opodatkowanych kartą podatkową (PIT-16A)
  • dochodów kapitałowych (PIT-38)
  • dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
  • rozliczanych ryczałtowo, z tytułu przychodów, których podatnik nie wykazuje w deklaracji rocznej (np. z lokat bankowych).

- wystawiony przez ZUS PIT-40A stanowi dla podatnika roczną deklarację podatkową, której nie musi on dodatkowo modyfikować.

PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie. Organ przesyła deklarację do podatnika oraz do urzędu skarbowego do końca lutego 2015 r.

Gdyby natomiast okazało się, że podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, chce korzystać z ulg podatkowych) – to PIT-40A należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć osobiście deklarację podatkową. Jeżeli w takim przypadku podatnik nie dokona samodzielnie rozliczenia podatkowego w terminie ustawowym, to po tym terminie PIT-40A staje się roczną deklaracją podatkową.


Korekta PIT-40A

Po otrzymaniu PIT-40A podatnik nie może korygować zeznania. Ma on natomiast możliwość traktować PIT-40A jak informację i po jej przekazaniu zdecydować się na rozliczenie własne w formie deklaracji PIT. Wówczas standardowo ma on czas na złożenie deklaracji podatkowej do końca kwietnia roku następującego po danym roku, za który się rozlicza. Po terminie złożenia deklaracji podatnik nie ma możliwości ponownie złożyć rocznego zeznania, zatem nie ma możliwości w jakiejkolwiek formie korygować zeznania podatkowego.

Korygować PIT-40A może natomiast płatnik składek. W szczególności sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli dokona on błędu w zeznaniu składanym za podatnika. Odpowiednio korekty może on dokonać na wniosek podatnika.


Odpowiedzialność za błędy na PIT-40A

Jeżeli płatnik rozliczając PIT-40A popełni błąd to ponosi on odpowiedzialność za podatek niedobrany oraz podatek pobrany i niewpłacony. Podobnie podlega on odpowiedzialności karnej skarbowej za błędy w złożonym zeznaniu. Odpowiedzialność omija w tym przypadku podatnika i przechodzi na płatnika.

Płatnik (inkasent), o ile podatnik nie zwróci z własnej inicjatywy kwoty należnej, posiada roszczenie zwrotne do podatnika.

W przypadku podatnika rozliczającego przychody z tytułu stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych nie występuje odpowiedzialność do wysokości prawidłowych zaliczek na podatek, jakie płatnik powinien był pobrać z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania.

Odpowiedzialność nie zostaje wyeliminowana na gruncie prawa cywilnego i płatnik nadal posiada roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.


Nadpłata/niedopłata

Może się zdarzyć, że kwota zaliczek pobranych przez płatnika za rok podatkowy nie jest równa kwocie podatku wykazanego w PIT-40A do zapłaty. Powstała wówczas:

 • niedopłata - jest pobierana z wynagrodzenia podatnika za marzec lub kwiecień (a jeśli podstawa wypłaty świadczeń ustała w styczniu lub lutym – to za miesiąc, w którym ustał ten stosunek),
 • nadpłata – podlega kompensacie z zaliczkami na podatek za marzec a jeśli pozostaje ona w wyższej wartości – podlega zwrotowi, przy czym organ ma prawo potrącać zwroty z zaliczkami na podatek i obowiązek wykazać je w PIT-4R.


Zwroty i odliczenia

Generalna zasada stanowi, że korzystanie z ulg i odliczeń zobowiązuje podatnika do sporządzenia własnej deklaracji podatkowej. Poniższej opisane umniejszenia świadczeń wypłacanych przez organ nie zobowiązują jednak do sporządzania rozliczenia samemu, zatem organ sam odejmie je za podatnika w PIT-40A.

Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Szukasz sprawdzonego programu księgowego dla firm i biur?

Poznaj SKP Super Księga Podatkowa – ponad 20 lat na rynku

PKPiR, fakturowanie, płace i ZUS, delegacje, środki trwałe i inne

Pobierz ZA DARMO i przekonaj się !

 


Komentarze

Autor: józef (17-05-2016 15:30:35)
Temat: składanie pitu do US
W roku podatkowym odpisów z tytułu ulg nie miałem,czy muszę złożyć PIT w US proszę o odpowiedz.Dziękuję.
Autor: olga (01-04-2016 14:41:41)
Temat: pit 40a
Moja mama otrzymała pit 40a, czy może się rozliczać wspólnie z mężem,który otrzymuje dochód z umowy zlecenie(sołtys) i odliczyć ulgę na dziecko>?
Autor: jaga (19-03-2016 18:05:37)
Temat: pytanie
zostałam rozliczona przez MSWiA z renty rodzinnej przysłano mi PIT 40A . ale zapomniałam że zarobiłam na umowę zlecenie 170 zł i przysłano mi...pokaż całą treść
zostałam rozliczona przez MSWiA z renty rodzinnej przysłano mi PIT 40A . ale zapomniałam że zarobiłam na umowę zlecenie 170 zł i przysłano mi PIT11 jak mam teraz to rozliczyćzwiń
Autor: jaga (19-03-2016 18:03:44)
Temat: pytanie
zostałam rozliczona przez MSWiA z renty rodzinnej przysłano mi PIT 40A . ale zapomniałam że zarobiłam na umowę zlecenie 170 zł i przysłano mi...pokaż całą treść
zostałam rozliczona przez MSWiA z renty rodzinnej przysłano mi PIT 40A . ale zapomniałam że zarobiłam na umowę zlecenie 170 zł i przysłano mi PIT11 jak mam teraz to rozliczyćzwiń
Autor: jaga (19-03-2016 18:01:49)
Temat: pytanie
zostałam rozliczona przez MSWiA z renty rodzinnej przysłano mi PIT 40A . ale zapomniałam że zarobiłam na umowę zlecenie 170 zł i przysłano mi...pokaż całą treść
zostałam rozliczona przez MSWiA z renty rodzinnej przysłano mi PIT 40A . ale zapomniałam że zarobiłam na umowę zlecenie 170 zł i przysłano mi PIT11 jak mam teraz to rozliczyćzwiń
Autor: porada (29-02-2016 17:13:34)
Temat: pit 40A
Witam. Moja mama dostała od ZUS pit 40A(Ma rentę z tytułu niezdolności do pracy). Pobiera zasiłek pielęgnacyjny z Gminy czy musi się z niego rozliczyć???Proszę...pokaż całą treść
Witam. Moja mama dostała od ZUS pit 40A(Ma rentę z tytułu niezdolności do pracy). Pobiera zasiłek pielęgnacyjny z Gminy czy musi się z niego rozliczyć???Proszę o poradę. z góry dziękuję.zwiń
Autor: Paulina (29-02-2016 10:37:48)
Temat: Pit 11A
Witam. dostałam pit 11A i nie miałam innych dochodów po za zasiłkiem macierzyńskim wypłacanym przez ZUS w tabeli 42 43 44 jest 0 i puste. czy mam...pokaż całą treść
Witam. dostałam pit 11A i nie miałam innych dochodów po za zasiłkiem macierzyńskim wypłacanym przez ZUS w tabeli 42 43 44 jest 0 i puste. czy mam się wgl rozliczać z tego?zwiń
Autor: ania (28-02-2016 17:09:14)
Temat: czy mam zozliczyc pit 11?
witam Ja z zapytaniem a wiec moje dziecko otrzymuje z zusu rente rodzinna po zmalym mezu. ja pracuje i samotnie wychowuje dziecko czy rozliczajac sie US rozliczam...pokaż całą treść
witam Ja z zapytaniem a wiec moje dziecko otrzymuje z zusu rente rodzinna po zmalym mezu. ja pracuje i samotnie wychowuje dziecko czy rozliczajac sie US rozliczam siebie jako samotnie wychowujaca dziecko i musze rozliczyc pit 40 A z ZUSU? gdzie zalicza na podatek pobrania i odprowadzania przez platnika rozni sie 1zl od podatku naleznego 'zwiń
Autor: Justyna (27-02-2016 17:28:29)
Temat: pytanko
Witam mam pytanko na temat rozliczenia ja ogólnie nie pracuję i rozliczenie moje wynosi zero. Ale w tym roku jest przyznawane macierzyńskie z opieki 1000 zł i...pokaż całą treść
Witam mam pytanko na temat rozliczenia ja ogólnie nie pracuję i rozliczenie moje wynosi zero. Ale w tym roku jest przyznawane macierzyńskie z opieki 1000 zł i teraz moje pytanie pada tu czy z tego macierzyńskiego muszę się rozliczyć??? proszę o pomoc bo nie wiem sama jak to jest.zwiń
Autor: Porada (26-02-2016 23:49:38)
Temat: do B.
Rozlicz pit-37 na podstawie danyh z PIT-40A i pit-11 od pracodawcy
Autor: B. (26-02-2016 21:00:50)
Temat: Renta i praca
Pobieram rentę rodzinną z ZUS, w sierpniu i we wrześniu pracowałam. Przysłano mi PIT 40a który co roku otrzymuję z ZUS oraz dostałam osobny z zakładu...pokaż całą treść
Pobieram rentę rodzinną z ZUS, w sierpniu i we wrześniu pracowałam. Przysłano mi PIT 40a który co roku otrzymuję z ZUS oraz dostałam osobny z zakładu pracy. Co w takiej sytuacji robić? Czy jest jakiś osobny PIT na to?zwiń
Autor: Kasia (26-02-2016 18:52:24)
Temat: do Piotra
Bezpośrednio z PIT-40 ZUS nie przekazuje 1% podatku dla OPP. Jeśli emeryt/rencista chce przekazać 1 procent podatku na wybrana OPP, to musi na podstawie PIT-40 z ZUS...pokaż całą treść
Bezpośrednio z PIT-40 ZUS nie przekazuje 1% podatku dla OPP. Jeśli emeryt/rencista chce przekazać 1 procent podatku na wybrana OPP, to musi na podstawie PIT-40 z ZUS wypełnić np. PIT-37 i tam wpisać OPP. http://www.e-porady.pit.pl/odpowiedz/1-podatku-od-pit-emeryta,28930.htmlzwiń
Autor: Basia (26-02-2016 15:06:33)
Temat: PIT-40A i PIT-11
Witam. Jak to jest, jak każdy rozliczam osobno to wychodzę na zero, a jak PIT-40A łącze razem z PIT-11 w rocznym zeznaniu to wychodzi mi 556 zł...pokaż całą treść
Witam. Jak to jest, jak każdy rozliczam osobno to wychodzę na zero, a jak PIT-40A łącze razem z PIT-11 w rocznym zeznaniu to wychodzi mi 556 zł niedopłaty?Proszę o pomoczwiń
Autor: aga (25-02-2016 22:11:13)
Temat: odliczenia
Chodzi o krus
Autor: aga (25-02-2016 22:10:04)
Temat: odliczenia
Jesli mąż przebywał na zwolnieniu lekarskim czy dostanie pit do odliczenia podatku
Autor: Bożena (24-02-2016 10:42:44)
Temat: rozliczenia za 2015
Mąż otrzymał z ZUS PIT 40A, gdzie wykazana została nadpłata podatku. Dostał również PIT 11 z zakładu pracy, który wypłacał mu świadczenie rehabilitacyjne. Przy rozliczeniu PIT-37 wyszło,...pokaż całą treść
Mąż otrzymał z ZUS PIT 40A, gdzie wykazana została nadpłata podatku. Dostał również PIT 11 z zakładu pracy, który wypłacał mu świadczenie rehabilitacyjne. Przy rozliczeniu PIT-37 wyszło, że mąż ma niedopłatę podatku dokładnie w tej wysokości w której ZUS wykazał nadpłatę. Proszę o odpowiedź czy w związku z tym mężowi zostanie zwrócona kwota, którą musi wpłacić do urzędu skarbowego.zwiń
Autor: Kasia (24-02-2016 08:22:47)
Temat: emerytura z zus i krus
Co w sytuacji, kiedy emeryt otrzymuje dwie emerytury: z ZUS i KRUS i otrzymał zarówno z z zus jak i krus pit 40a. Czy musi dodatkowo złożyć...pokaż całą treść
Co w sytuacji, kiedy emeryt otrzymuje dwie emerytury: z ZUS i KRUS i otrzymał zarówno z z zus jak i krus pit 40a. Czy musi dodatkowo złożyć pit 37 czy traktuje te rozliczenia jako ostateczne. zwiń
Autor: Barbara (23-02-2016 19:13:14)
Temat: PIT 40 A
Jestem na emeryturze od kilku lat. Mam zawsze problem, bo nie wiem- jak ja jestem winna złotówkę dla ZUS czy muszę ją wpłacić czy...pokaż całą treść
Jestem na emeryturze od kilku lat. Mam zawsze problem, bo nie wiem- jak ja jestem winna złotówkę dla ZUS czy muszę ją wpłacić czy tak zostawić nie wpłacając.zwiń
Autor: Rafał (23-02-2016 18:14:48)
Temat: dwie emerytury
Co w sytuacji, kiedy emeryt otrzymuje dwie emerytury: z ZUS i KRUS. Trzeba samemu złożyć PIT-37?
Autor: Kasia (23-02-2016 10:53:13)
Temat: do Pani Ewa Kolasa
Musi Pani wypełnić PIT-37 na podstawie tego PIT-11 i PIT-40A z ZUSu. Czas do końca kwietnia
Autor: Piotr (23-02-2016 08:46:18)
Temat: jak jest pobierany 1% i dla kogo w przypadku pit 40A
Proszę objaśnić zasady pobierania podatku 1% ,,,
Autor: Ewa Kolasa (22-02-2016 21:08:05)
Temat: rozlicznie roczne 2015
jestem na emeryturze ale od ostatniego pracodawcy otrzymalam PIT11 jak również z ZuS-u otrzymalam PIT 40A jak rozliczyć roczny podatek...pokaż całą treść
jestem na emeryturze ale od ostatniego pracodawcy otrzymalam PIT11 jak również z ZuS-u otrzymalam PIT 40A jak rozliczyć roczny podatek zwiń
Autor: admin (19-02-2016 05:13:58)
Temat: PIT z ZUS do końca lutego
Wszyscy, którzy w 2015 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS (zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzicielski, rentę, emeryturę) do końća lutego otrzymają od ZUS związany z tym PIT-40A/11A
Autor: Alicja (18-02-2016 16:46:36)
Temat: Macierzynskie z zusu
Dnia 29.09.2015r urodzilam corke i od tamtej pory dostaje macierzynskie z zusu, gdzie zus odciaga od tego podatek ponad 300 zl. Chcialam zapytac czy z tego tez...pokaż całą treść
Dnia 29.09.2015r urodzilam corke i od tamtej pory dostaje macierzynskie z zusu, gdzie zus odciaga od tego podatek ponad 300 zl. Chcialam zapytac czy z tego tez trzeba sie rozliczac w zeznaniu podatkowym. Czy oddadza mi ten podatek ktory pobierali z macierzynskiego? Dostane jakis list z zusu czy sama musze udac sie do placowki?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj