PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

ZUS za ubezpieczonego - rozlicza ZUS

Jeżeli otrzyjmjący świadczenia od ZUS:

 • nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów oprócz:
  • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);
  • opodatkowanych ryczałtem (PIT-28), w tym z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem,
  • opodatkowanych kartą podatkową (PIT-16A)
  • dochodów kapitałowych (PIT-38)
  • dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
  • rozliczanych ryczałtowo, z tytułu przychodów, których podatnik nie wykazuje w deklaracji rocznej (np. z lokat bankowych).

- wystawiony przez ZUS PIT-40A stanowi dla podatnika roczną deklarację podatkową, której nie musi on dodatkowo modyfikować.

PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie. Organ przesyła deklarację do podatnika oraz do urzędu skarbowego do końca lutego 2014 r.

Gdyby natomiast okazało się, że podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, chce korzystać z ulg podatkowych) – to PIT-40A należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć osobiście deklarację podatkową. Jeżeli w takim przypadku podatnik nie dokona samodzielnie rozliczenia podatkowego w terminie ustawowym, to po tym terminie PIT-40A staje się roczną deklaracją podatkową.


Korekta PIT-40A

Po otrzymaniu PIT-40A podatnik nie może korygować zeznania. Ma on natomiast możliwość traktować PIT-40A jak informację i po jej przekazaniu zdecydować się na rozliczenie własne w formie deklaracji PIT. Wówczas standardowo ma on czas na złożenie deklaracji podatkowej do końca kwietnia roku następującego po danym roku, za który się rozlicza. Po terminie złożenia deklaracji podatnik nie ma możliwości ponownie złożyć rocznego zeznania, zatem nie ma możliwości w jakiejkolwiek formie korygować zeznania podatkowego.

Korygować PIT-40A może natomiast płatnik składek. W szczególności sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli dokona on błędu w zeznaniu składanym za podatnika. Odpowiednio korekty może on dokonać na wniosek podatnika.


Odpowiedzialność za błędy na PIT-40A

Jeżeli płatnik rozliczając PIT-40A popełni błąd to ponosi on odpowiedzialność za podatek niedobrany oraz podatek pobrany i niewpłacony. Podobnie podlega on odpowiedzialności karnej skarbowej za błędy w złożonym zeznaniu. Odpowiedzialność omija w tym przypadku podatnika i przechodzi na płatnika.

Płatnik (inkasent), o ile podatnik nie zwróci z własnej inicjatywy kwoty należnej, posiada roszczenie zwrotne do podatnika.

W przypadku podatnika rozliczającego przychody z tytułu stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych nie występuje odpowiedzialność do wysokości prawidłowych zaliczek na podatek, jakie płatnik powinien był pobrać z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania.

Odpowiedzialność nie zostaje wyeliminowana na gruncie prawa cywilnego i płatnik nadal posiada roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.


Nadpłata/niedopłata

Może się zdarzyć, że kwota zaliczek pobranych przez płatnika za rok podatkowy nie jest równa kwocie podatku wykazanego w PIT-40A do zapłaty. Powstała wówczas:

 • niedopłata - jest pobierana z wynagrodzenia podatnika za marzec lub kwiecień (a jeśli podstawa wypłaty świadczeń ustała w styczniu lub lutym – to za miesiąc, w którym ustał ten stosunek),
 • nadpłata – podlega kompensacie z zaliczkami na podatek za marzec a jeśli pozostaje ona w wyższej wartości – podlega zwrotowi, przy czym organ ma prawo potrącać zwroty z zaliczkami na podatek i obowiązek wykazać je w PIT-4R.


Zwroty i odliczenia

Generalna zasada stanowi, że korzystanie z ulg i odliczeń zobowiązuje podatnika do sporządzenia własnej deklaracji podatkowej. Poniższej opisane umniejszenia świadczeń wypłacanych przez organ nie zobowiązują jednak do sporządzania rozliczenia samemu, zatem organ sam odejmie je za podatnika w PIT-40A.

Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: Marzena (09-10-2015 16:47:00)
Temat: PIT-40A /11A
Proszę o pomoc. Jestem na emeryturze, mieszkam stale w Irlandii i przez 2-3 miesięcy w Polsce. Otrzymuje kopie powyższego formularza na mój adres w Polsce. Rozliczam się...pokaż całą treść
Proszę o pomoc. Jestem na emeryturze, mieszkam stale w Irlandii i przez 2-3 miesięcy w Polsce. Otrzymuje kopie powyższego formularza na mój adres w Polsce. Rozliczam się z fiskusa za rok 2014 w Irlandii i mój księgowy informuje mnie ze muszę mu dostarczyć taki formularz niestety zostawiłam go w Polsce i nie mogę w tej chwili po niego pojechać a mam czas tylko do końca października. Czy mogę otrzymać duplikat i co mam zrobić aby go otrzymać? zwiń
Autor: *** (29-04-2015 20:10:10)
Temat: pit 40a
Jeżeli dostałam pit 40a i w tym roku podatkowym i miałam zysk ze sprzedaży mieszkania który już rozliczyłam w picie 39 czy musze oddzielnie jeszcze rozliczyc ten...pokaż całą treść
Jeżeli dostałam pit 40a i w tym roku podatkowym i miałam zysk ze sprzedaży mieszkania który już rozliczyłam w picie 39 czy musze oddzielnie jeszcze rozliczyc ten 40a?zwiń
Autor: jozef (30-03-2015 20:25:23)
Temat: kiedy zwrot nadplaty z poz.45 PIT-40
zus w pit-40a poz.45 nadplata. w jakim terminie spodziewac sie zwrotu?
Autor: Vixen (29-03-2015 22:51:30)
Temat: zus i praca w uk
Witam, mam pytanie jak powinnam rozliczyć PIT 2014, jeżeli byłam na zwolnieniu chorobowym (depresja po zwolnieniu z pracy) do 4 kwietnia 2014, natomiast od 31 marca 2014 ,...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie jak powinnam rozliczyć PIT 2014, jeżeli byłam na zwolnieniu chorobowym (depresja po zwolnieniu z pracy) do 4 kwietnia 2014, natomiast od 31 marca 2014 , podpisałam umowę o pracę w UK. Zamierzam pozostać w UK na stałe i nie chciałabym popełnić błędu, aby móc rozliczać się potem w UK i nie mieć problemów w PL. Pozdrawiam i dziękuję zwiń
Autor: Halina (23-03-2015 21:15:43)
Temat: PIT-40a
Proszę o pomoc. Jak mam zrozumieć i wprowadzić do PIT-37 pozycje wykazane przez ZUS w PIT-40A ( w poz. 33) podano ...pokaż całą treść
Proszę o pomoc. Jak mam zrozumieć i wprowadzić do PIT-37 pozycje wykazane przez ZUS w PIT-40A ( w poz. 33) podano kwotę przychodu 4924,78 (w poz. 34) podano zaliczkę na podatek w kwocie 459zł i taką samą kwotę tj. 459zł wykazano również w poz. 44 która stanowi" nadpłatę". Natomiast w poz. 45 widnieje" 0" Pytanie co to oznacza skoro do PIT 37 należy przenieść dane do poz. 77 dane wykazane w PIT-40 poz.45 czyli w moim przypadku" 0" To oczywiście odbija się w całościowym rozliczeniu PIT 37 do dopłaty na konto U.Skarb. zwiń
Autor: Aga (23-03-2015 14:35:52)
Temat: PIT 40A...DWA PITY 11
Otrzymałam pit 40 a i do tego mam dwa pity 11 w jednym z pit-ow 11 brak przychodu natomiast jest w poz.45 suma za działalność 1078,00 Pytanie...pokaż całą treść
Otrzymałam pit 40 a i do tego mam dwa pity 11 w jednym z pit-ow 11 brak przychodu natomiast jest w poz.45 suma za działalność 1078,00 Pytanie moje brzmi czy mam sumowac wszystkie skladki dochody i zaliczki platnika by sie rozliczyć.zwiń
Autor: paulina (19-03-2015 09:27:01)
Temat: czy bedzie zwrot..??
otrzymałam pit 40a i chciałabym wiedzieć czy przy rozliczeniu otrzymam zwrot jezeli w poz 45 mam 625 poz 33 11521.72 a poz 34 to 622
Autor: natalia (16-03-2015 11:19:25)
Temat: 40a
a ja mam pit 40a i poz,33 wynosi 10.106,92 a zaliczka 1266 nie ma składek zdrowotnych mam 2 dzieci czy moge ulgę prorodzinna odliczyć?...pokaż całą treść
a ja mam pit 40a i poz,33 wynosi 10.106,92 a zaliczka 1266 nie ma składek zdrowotnych mam 2 dzieci czy moge ulgę prorodzinna odliczyć?zwiń
Autor: Daniel (15-03-2015 02:17:44)
Temat: pit 40a
Pierwszy raz rozliczam PIT 37 uwzględniając PIT 40A w związku z tym chciałabym się upewnić czy pola z PIT40A: 41,42,43,45 mam pominąć w PIT37? Pole 45 należy przenieść...pokaż całą treść
Pierwszy raz rozliczam PIT 37 uwzględniając PIT 40A w związku z tym chciałabym się upewnić czy pola z PIT40A: 41,42,43,45 mam pominąć w PIT37? Pole 45 należy przenieść do PIT-37 w pole 46. jak podano w ponizszym linku: www.us.lubin.pl/aktualnosci/info_PIT40a.pdfzwiń
Autor: Daniel (15-03-2015 02:16:22)
Temat: pit 40a
Pierwszy raz rozliczam PIT 37 uwzględniając PIT 40A w związku z tym chciałabym się upewnić czy pola z PIT40A: 41,42,43,45 mam pominąć w PIT37? Pole 45 należy przenieść...pokaż całą treść
Pierwszy raz rozliczam PIT 37 uwzględniając PIT 40A w związku z tym chciałabym się upewnić czy pola z PIT40A: 41,42,43,45 mam pominąć w PIT37? Pole 45 należy przenieść do PIT-37 w pole 46. jak podano w ponizszym linku: http://www.us.lubin.pl/aktualnosci/info_PIT40a.pdfzwiń
Autor: natalia (11-03-2015 18:12:24)
Temat: 40a
a ja mam pit 40a i poz,33 wynosi 10.106,92 a zaliczka 1266 nie ma składek zdrowotnych mam 2 dzieci czy moge ulgę prorodzinna odliczyć?...pokaż całą treść
a ja mam pit 40a i poz,33 wynosi 10.106,92 a zaliczka 1266 nie ma składek zdrowotnych mam 2 dzieci czy moge ulgę prorodzinna odliczyć? zwiń
Autor: piotr (05-03-2015 19:26:01)
Temat: PIT40A/11A
Pierwotnie otrzymałem PIT 40A gdzie w części F w pozycji 41 ujęta jest kwota 3 564,00 a w pozycji 44 kwota 319 . Teraz otrzymałem pismo...pokaż całą treść
Pierwotnie otrzymałem PIT 40A gdzie w części F w pozycji 41 ujęta jest kwota 3 564,00 a w pozycji 44 kwota 319 . Teraz otrzymałem pismo z ZUS o anulowaniu PIT 40A i wystawieniu PIT 11A i w części F nie wpisano żadnych kwot. Rozliczenia dokonałem wg. pierwszej wersji. Co oznacza ta zmiana i czy muszę dokonać korekty PIT36 i w jaki sposób ?zwiń
Autor: Kasia (04-03-2015 21:30:08)
Temat: pit 40a
Pierwszy raz rozliczam PIT 37 uwzględniając PIT 40A w związku z tym chciałabym się upewnić czy pola z PIT40A: 41,42,43,45 mam pominąć w PIT37?
Autor: Kasia (04-03-2015 20:58:39)
Temat: pit 40a
Pierwszy raz rozliczam PIT 37 uwzględniając PIT 40A w związku z tym chciałabym się upewnić czy pola z PIT40A: 41,42,43,45 mam pominąć w PIT37?
Autor: Małgosia (01-03-2015 15:49:57)
Temat: Do Kasi
Pozycję z PIT 40A 33. czyli kwotę 3401,13 wpisz w poz.44w PIT37, (emerytury renty...) poz.34 czyli 256 zł w pozycję 46 (zaliczki) poz.38 czyli 263,59 zł w...pokaż całą treść
Pozycję z PIT 40A 33. czyli kwotę 3401,13 wpisz w poz.44w PIT37, (emerytury renty...) poz.34 czyli 256 zł w pozycję 46 (zaliczki) poz.38 czyli 263,59 zł w pozycję 116(składki na ubezpieczenie zdrowotne) pozostałych nie przepisuj.zwiń
Autor: Wacek (25-02-2015 20:17:57)
Temat: niezgodność w PIT-40A
Otrzymałem PIT-40A i stwierdzam merytorycznie iż naliczono mi więcej dochodu niż otrzymałem z ZUS . Nikt w ZUS nie umie wytłumaczyć i kierują do US...pokaż całą treść
Otrzymałem PIT-40A i stwierdzam merytorycznie iż naliczono mi więcej dochodu niż otrzymałem z ZUS . Nikt w ZUS nie umie wytłumaczyć i kierują do US że tam coś . Do kogo się odwołać , na razie piszę do ZUS PIT-40A zwiń
Autor: Katka (25-02-2015 19:46:08)
Temat: jak wypełnić PIT 37 / PIT 40A
Proszę się nie śmiać, ale najlepsza instrukcja jest tutaj: http://www.radiomaryja.pl/informacje/instrukcja-wypelnienia-formularza-pit-37-za-2014-rok-dla-emerytow-lub-rencistow/
Autor: Kasia (23-02-2015 12:45:41)
Temat: pit40a
Proszę o pomoc. Gdzie wpisać te kwotyz pit 40a do pit 37? poz.33- 3401,13 poz.34- 256 poz.38. - 263,59 poz.41- 3401 poz.44-256 proszę o pomoc
Autor: Kasia (23-02-2015 12:24:51)
Temat: pit40a
Proszę o pomoc. Gdzie wpisać te kwotyz pit 40a do pit 37? poz.33- 3401,13 poz.34- 256 poz.38. - 263,59 poz.41- 3401 poz.44-256 proszę o pomoc
Autor: marco (20-02-2015 23:37:41)
Temat: zaliczki w pit 36 a pit 40A
w pozycji zaliczki w kolumnie F przepisuje poz. 45 z pit 40A, a co wpisuje w poz. 196 pit 36?wpłacone zaliczki czyli z poz. 34 pit 40A...pokaż całą treść
w pozycji zaliczki w kolumnie F przepisuje poz. 45 z pit 40A, a co wpisuje w poz. 196 pit 36?wpłacone zaliczki czyli z poz. 34 pit 40A czy te które uwzględniają rozliczenie, z poz. 45?zwiń
Autor: monika (17-02-2015 15:24:37)
Temat: Pit40A a Pit37
jak rozliczyć PIT40A na PIT 37? do jakich rubryk przepisać kwoty?
Autor: Ireneusz (22-09-2014 19:17:52)
Temat: PIT40A a PIT37 przy uzyskanym zwrocie
Koleżanka pasierbicy otrzymuje rentę socjalną , rozliczenie otrzymała na druku PIT40A z ZUS . ZUS także wywiązał się ze zwrotu nadpłaconego podatku. Po kilku miesiącach w zupełnie innej...pokaż całą treść
Koleżanka pasierbicy otrzymuje rentę socjalną , rozliczenie otrzymała na druku PIT40A z ZUS . ZUS także wywiązał się ze zwrotu nadpłaconego podatku. Po kilku miesiącach w zupełnie innej sprawnie potrzebuje zaświadczenie o dochodach ze skarbówki. Skarbówka na podstawie 40A zaświadczenia nie wystawi. W PIT-37 brak rubryki o kwicie wypłaconej już przez ZUS jak zwrot . Co dalej ...zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj