ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

Złożenie zeznania

PIT za ubezpieczonego - rozlicza ZUS

Jeżeli otrzyjmjący świadczenia od ZUS:

 • nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów oprócz:
  • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);
  • opodatkowanych ryczałtem (PIT-28), w tym z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem,
  • opodatkowanych kartą podatkową (PIT-16A)
  • dochodów kapitałowych (PIT-38)
  • dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
  • rozliczanych ryczałtowo, z tytułu przychodów, których podatnik nie wykazuje w deklaracji rocznej (np. z lokat bankowych).

- wystawiony przez ZUS PIT-40A stanowi dla podatnika roczną deklarację podatkową, której nie musi on dodatkowo modyfikować.

PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie. Organ przesyła deklarację do podatnika oraz do urzędu skarbowego do końca lutego 2018 r.

Gdyby natomiast okazało się, że podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, chce korzystać z ulg podatkowych) – to PIT-40A należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć osobiście deklarację podatkową. Jeżeli w takim przypadku podatnik nie dokona samodzielnie rozliczenia podatkowego w terminie ustawowym, to po tym terminie PIT-40A staje się roczną deklaracją podatkową.


Korekta PIT-40A

Po otrzymaniu PIT-40A podatnik nie może korygować zeznania. Ma on natomiast możliwość traktować PIT-40A jak informację i po jej przekazaniu zdecydować się na rozliczenie własne w formie deklaracji PIT. Wówczas standardowo ma on czas na złożenie deklaracji podatkowej do końca kwietnia roku następującego po danym roku, za który się rozlicza. Po terminie złożenia deklaracji podatnik nie ma możliwości ponownie złożyć rocznego zeznania, zatem nie ma możliwości w jakiejkolwiek formie korygować zeznania podatkowego.

Korygować PIT-40A może natomiast płatnik składek. W szczególności sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli dokona on błędu w zeznaniu składanym za podatnika. Odpowiednio korekty może on dokonać na wniosek podatnika.


Odpowiedzialność za błędy na PIT-40A

Jeżeli płatnik rozliczając PIT-40A popełni błąd to ponosi on odpowiedzialność za podatek niedobrany oraz podatek pobrany i niewpłacony. Podobnie podlega on odpowiedzialności karnej skarbowej za błędy w złożonym zeznaniu. Odpowiedzialność omija w tym przypadku podatnika i przechodzi na płatnika.

Płatnik (inkasent), o ile podatnik nie zwróci z własnej inicjatywy kwoty należnej, posiada roszczenie zwrotne do podatnika.

W przypadku podatnika rozliczającego przychody z tytułu stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych nie występuje odpowiedzialność do wysokości prawidłowych zaliczek na podatek, jakie płatnik powinien był pobrać z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania.

Odpowiedzialność nie zostaje wyeliminowana na gruncie prawa cywilnego i płatnik nadal posiada roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.


Nadpłata/niedopłata

Może się zdarzyć, że kwota zaliczek pobranych przez płatnika za rok podatkowy nie jest równa kwocie podatku wykazanego w PIT-40A do zapłaty. Powstała wówczas:

 • niedopłata - jest pobierana z wynagrodzenia podatnika za marzec lub kwiecień (a jeśli podstawa wypłaty świadczeń ustała w styczniu lub lutym – to za miesiąc, w którym ustał ten stosunek),
 • nadpłata – podlega kompensacie z zaliczkami na podatek za marzec a jeśli pozostaje ona w wyższej wartości – podlega zwrotowi, przy czym organ ma prawo potrącać zwroty z zaliczkami na podatek i obowiązek wykazać je w PIT-4R.


Zwroty i odliczenia

Generalna zasada stanowi, że korzystanie z ulg i odliczeń zobowiązuje podatnika do sporządzenia własnej deklaracji podatkowej. Poniższej opisane umniejszenia świadczeń wypłacanych przez organ nie zobowiązują jednak do sporządzania rozliczenia samemu, zatem organ sam odejmie je za podatnika w PIT-40A.

Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 25-08-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Michał (14-04-2018 10:15:21)
Temat: PIT 40a
Witam, mam PIT-40A: poz. 38 przychód 9882,70 poz. 39 460 poz. 43 kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne 765,90 poz 46 9883 poz 47 297 poz...pokaż całą treść
Witam, mam PIT-40A: poz. 38 przychód 9882,70 poz. 39 460 poz. 43 kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne 765,90 poz 46 9883 poz 47 297 poz 49 163 poz 50 297 Czy ktoś wie jaką ulgę odlicza ZUS ze podatek wychodzi 297 zamiast 460 (czyli mniejszy o 163zł)? Nie znalazłem nigdzie informacji co to może być za ulga. Jeśli ktoś wie to proszę o informacje...zwiń
Autor: Maja (23-03-2018 19:29:35)
Temat: PIT 40 a - nadplata
Nie rozumiem.... jeśli mojej mamie według pitu 40a wyszła nadplata na picie 37 to co to oznacza? Nie wydaje mi sie zeby us zwrócił tą kwotę...pokaż całą treść
Nie rozumiem.... jeśli mojej mamie według pitu 40a wyszła nadplata na picie 37 to co to oznacza? Nie wydaje mi sie zeby us zwrócił tą kwotę skoro została ona dodana w marcu w emeryturze. Niewiem czy mamy dobrze rozliczonego pita skoro wychodzi nadplata. Proszę o pomoc zwiń
Autor: serwis e-pity.pl (23-03-2018 11:09:36)
Temat: nadpłata na PIT-40A a kwota do zapłaty z PIT-37
Szanowni Państwo, Program e-pity dobrze liczy podatek, do zapłaty/ do zwrotu z deklaracji PIT. Najczęściej jest taka sytuacja, jeśli to jest pierwszy rok, w którym dopiero ktoś...pokaż całą treść
Szanowni Państwo, Program e-pity dobrze liczy podatek, do zapłaty/ do zwrotu z deklaracji PIT. Najczęściej jest taka sytuacja, jeśli to jest pierwszy rok, w którym dopiero ktoś zaczął pobierać emeryturę, wówczas na PIT-40A kwota zaliczki z pola 39 różni się od tej kwoty zaliczki jaką trzeba wykazać na PIT-37 - z pola 50 PIT-40A. Wówczas na rozliczeniu PIT-37 wychodzi czasami kwota do zapłaty, ale wykazana nadpłata na PIT-40A w polu 49 zostanie im rozliczona i zwrócona wraz z marcowym świadczeniem. Dzwoniliśmy do ZUS i do KIS i potwierdzili, że to jest prawidłowo rozliczony PIT-37 i że ZUS wtedy tę kwotę nadpłaty zwraca. Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja: "Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37. Osoby, które od organu rentowego otrzymały: - PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 42, 43 i 44 otrzymanej informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach, - PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach. Jeżeli otrzymał(a) Pan(Pani) formularz PIT-40A, w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 w wierszu „Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”, w kolumnie „f”, wpisuje Pan(Pani) zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej w poz. 50, która uwzględnia rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 48), odpowiednio kwoty nadpłaty (poz. 49)." W deklaracji dodając przychody z renty/emerytury trzeba w naszym programie w Kreatorze e-pity w oknie przychody podatnika kliknąć PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A potem wpisać przychód w pole 38 a zaliczkę na podatek przepisać z pola 50, które już uwzględnia kwotę z pola 48 i 49. Wówczas wpisana zaliczka z pola 50 zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT i tak wypełniona deklaracja PIT-37/PIT-36 będzie wypełniona prawidłowo. A zgodnie z informacją zapisaną w polu 49 na PIT-40A: "Nadpłata podatku, zgodnie z ustawą, zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami." Czyli skoro w polu 49 na PIT-40A widoczna była nadpłata, to ZUS sam ją rozliczy i nadwyżkę zwróci Podatnikowi wraz z marcowym świadczeniem w tym roku.zwiń
Autor: Agnieszka (23-03-2018 07:12:25)
Temat: komantarze
Czy ktoś z tego portalu w ogóle zadaje sobie trud czytania komentarzy i odpowiedzi? Program chyba ma błąd, źle oblicza niedopłaty/ nadpłaty...
Autor: Wieska (17-03-2018 16:38:02)
Temat: Pit 40a
Coś jest nie tak, w przypadku nadpłaty w polu 49 przy pit 40a mimo iż zaliczka pobrana wg pola 39 to 635 a wyliczony podatek to 279...pokaż całą treść
Coś jest nie tak, w przypadku nadpłaty w polu 49 przy pit 40a mimo iż zaliczka pobrana wg pola 39 to 635 a wyliczony podatek to 279 zł nalicza mi sporą kwotę niedoplaty w pit 37 jak przepisze pole 50 do czego zmusza program. zwiń
Autor: justyna (12-03-2018 22:23:21)
Temat: pit 11A
dostałam pit 11A (jestem na emeryturze od sierpnia 2017) wcześniej nie osiągałam żadnych dochodów, moje pytanie czy mogę rozliczyć sie wspolnie z mężem, który przez cały ro...pokaż całą treść
dostałam pit 11A (jestem na emeryturze od sierpnia 2017) wcześniej nie osiągałam żadnych dochodów, moje pytanie czy mogę rozliczyć sie wspolnie z mężem, który przez cały ro był na etacie???zwiń
Autor: mirka 60. (10-03-2018 18:21:43)
Temat: pit40A
W picie 40A poz 49 jest nadpłata.Z kolei przy wypełnieniu pit-37 wychodzi mi niedopłata nie mam odliczeń a mój dochód to 8853 zł rocznie.Nadpłata to 313 zł....pokaż całą treść
W picie 40A poz 49 jest nadpłata.Z kolei przy wypełnieniu pit-37 wychodzi mi niedopłata nie mam odliczeń a mój dochód to 8853 zł rocznie.Nadpłata to 313 zł. prosze o wytłumaczenia . czy przy takich dochodach nie pobiera się podatkuzwiń
Autor: Miroslawa (09-03-2018 21:10:34)
Temat: PIT 40A
Otrzymałam Pit-40A z ZUS. W pozycji 38. Mam ujęty przychód 7.304,07 oraz w póz. 39 pobrana i doprowadzona zaliczka na podatek 468. W pozycji 43 kwota wykazana...pokaż całą treść
Otrzymałam Pit-40A z ZUS. W pozycji 38. Mam ujęty przychód 7.304,07 oraz w póz. 39 pobrana i doprowadzona zaliczka na podatek 468. W pozycji 43 kwota wykazana na ubezpieczenie zdrowotne 566,06. Podstawą do obliczenia podatku 7304. W póz. 47 nie mam wskazanego podatku należnego, a w pozycji. 49 wpisano jako nadpłatę do zwrotu. Według rozliczenia pit-'37 wychodzi mi, ze musze zwrócić do urzędu skarbowego kwotę nadpłaty z pity 40,,A . Mam pytanie czy to możliwe.zwiń
Autor: mama (08-03-2018 11:27:54)
Temat: pit11 i pit40a
czyli jak ja mam za 2017 pit 11 i pit 40a to rozliczam tylko pit 11 ?? pit 40a traktuje tylko jako informacje?
Autor: Andrzej (04-03-2018 17:48:38)
Temat: PIT 40A - niedopłata
Witam - czy może ktoś się orientuje jak postąpić z niedopłatą (w PIT40A jest niedopłata 3 zł) po rozliczeniu w PIT 37 mam to samo , czyli...pokaż całą treść
Witam - czy może ktoś się orientuje jak postąpić z niedopłatą (w PIT40A jest niedopłata 3 zł) po rozliczeniu w PIT 37 mam to samo , czyli 3 zł niedopłaty, (ale przekazuje 1%) - oddając PIT37 do US zapłaciłem 3 zł, a ZUS przy kolejnej emeryturze też potrącił te 3 zł - jak postąpić aby nuiknąć tej dwuktotnej opłaty?zwiń
Autor: Dora (04-03-2018 15:59:40)
Temat: Rozliczenie z urzędem skarbowym
Jeżeli jedynym dochodem rencisty jest renta z ZUS to nie musi składać PIT-37, ponieważ ZUS go rozliczył przysyłając mu PIT-40a.
Autor: Ewa59 (28-02-2018 11:37:36)
Temat: Nadplat
Jezeli w pit-40A-jest napisana nadplata 157zl to ja otrzymam przy swiadczeniu?
Autor: Aleksander (27-02-2018 14:58:56)
Temat: Rozliczenie
Orientuje się ktoś kiedy przyjdą pieniądze ?
Autor: Dancia (16-02-2018 09:04:06)
Temat: Rozliczenia z urzędem skarbowym
Jedynym dochodem rencisty jest renta z ZUS. Czy musi składać deklarację sam, czy zrobi to za niego ZUS?
Autor: Dancia (16-02-2018 09:01:34)
Temat: Rozliczenia z urzędem skarbowym
Jedynym dochodem rencisty jest renta z ZUS. Czy musi składać deklarację sam, czy zrobi to za niego ZUS?
Autor: Maria (15-02-2018 15:10:55)
Temat: rozliczenie emeryta
Mam pytanie maż przeszedł na emeryture otrzymał pit 40A ja jestem bez dochodów czy zus rozliczył nas razem,czy muszę się rozliczyc sama.
Autor: M (13-02-2018 21:13:03)
Temat: Rozliczenie
Mam pytanie, orientuje sie ktoś może jak rozliczyc małżonków, z których jedno otrzymało PIT 40a/11a, a drugie posiada fv na leki do odliczenia (niepełnosprawność)... Proszę o pomoc,...pokaż całą treść
Mam pytanie, orientuje sie ktoś może jak rozliczyc małżonków, z których jedno otrzymało PIT 40a/11a, a drugie posiada fv na leki do odliczenia (niepełnosprawność)... Proszę o pomoc, Zaznaczam, że rozliczenie bedzie przez internet.zwiń
Autor: adam (13-02-2018 16:39:32)
Temat: 2 emerytury
Pobieram emeryture z ZUS i z KRUSU jak mam sie rozliczac...pokaż całą treść
Pobieram emeryture z ZUS i z KRUSU jak mam sie rozliczac zwiń
Autor: Anna (13-02-2018 16:07:45)
Temat: Pit11a
Dziś dostałam PIT 11a z ZUSU i nie wiem co mam zrobić...pokaż całą treść
Dziś dostałam PIT 11a z ZUSU i nie wiem co mam zrobić zwiń
Autor: ela (13-02-2018 14:18:09)
Temat: pit11a
Od kwietnia 2017 pobierałam zasiłek macierzyński, dostałam dziś z zus pit 11a, jednak jest on pusty, nie ma w nim żadnych danych na temat dochodów czy składek...pokaż całą treść
Od kwietnia 2017 pobierałam zasiłek macierzyński, dostałam dziś z zus pit 11a, jednak jest on pusty, nie ma w nim żadnych danych na temat dochodów czy składek do us... Jak się mam z pobranych pieniędzy rozliczyć? zwiń
Autor: Burmiś (11-02-2018 18:22:25)
Temat: emeryt wkurwiony.
Cholerne dziadostwo zachłanność państwa.Przez 47 lat mojej pracy płaciłem podatki w tym składki emeryt.Teraz znów płacę podatek od emerytki.Jak wam mało to zabierzcie emeryturę i zróbcie nakaz...pokaż całą treść
Cholerne dziadostwo zachłanność państwa.Przez 47 lat mojej pracy płaciłem podatki w tym składki emeryt.Teraz znów płacę podatek od emerytki.Jak wam mało to zabierzcie emeryturę i zróbcie nakaz prac społecznych na rzecz kurdupla.HWD !!!!!!. zwiń
Autor: Krzysiek (09-02-2018 09:31:05)
Temat: Wspólne rozliczenie PIT-37
Przeszedłem na emeryturę w marcu 2017, dostałem z ZUS PIT 40A czy mogę rozliczyć wspólnie zmałżonką, żona nie pracuje i nie jest emerytką. Dostanę też PIT 11A...pokaż całą treść
Przeszedłem na emeryturę w marcu 2017, dostałem z ZUS PIT 40A czy mogę rozliczyć wspólnie zmałżonką, żona nie pracuje i nie jest emerytką. Dostanę też PIT 11A od pracodawcy do marca. Dlatego będę musiał złożyć deklarację Pit 37, tylko nie wiem czy możemy razem się opodatkować. Może ktoś wie. Pozdrawiamzwiń
Autor: ewa (06-02-2018 12:03:59)
Temat: pit 40a z zus
Otrzymałam z zus pit 40a czy on jest już rozliczony czy musze sama rozliczyć się jeżeli tak to na jakim picie mam to rozliczyc
Autor: Jan kowalski (25-01-2018 19:19:38)
Temat: rozliczenie podatkowe
jestem chory po operacji żołądka...pokaż całą treść
jestem chory po operacji żołądka zwiń
Autor: Irena M (16-05-2017 10:46:28)
Temat: rozliczenie i zwrot do US
Od zawsze rozliczam się z małżonkiem. Od lipca pobieram emeryturę. Po otrzymaniu PIT-40A zrobiłam rozliczenie i otrzymałam zwrot z US. Po 2 miesiącach otrzymałam wyższą emeryturę niż...pokaż całą treść
Od zawsze rozliczam się z małżonkiem. Od lipca pobieram emeryturę. Po otrzymaniu PIT-40A zrobiłam rozliczenie i otrzymałam zwrot z US. Po 2 miesiącach otrzymałam wyższą emeryturę niż poprzednia (tytuł przelewu-emerytura) - myślałam, że objęła mnie regulacja najniższych emerytur. Po miesiącu okazało się, że ZUS doliczył mi i zwrócił nadpłatę podatku nie informując o tym. Zwróciłam zdublowaną sumę z powrotem do US. Co mam zrobić, żeby uniknąć takich perypetii ?zwiń
Autor: marian (23-04-2017 17:35:58)
Temat: do Martyna
martyna tata musi złożyć pit 37. moze złożyć PIT przez eDeklaracje nie wychodząc z domu.
Autor: Witek (09-04-2017 16:16:04)
Temat: rozliczenie podatkowe
Jestem za granica. W Polsce nadchodzi czas rozliczen PIT. Jestem emerytem i emerytura jest moim jedynym zrodlem dochodu. Czy w takiej sytuacji musze jechac do...pokaż całą treść
Jestem za granica. W Polsce nadchodzi czas rozliczen PIT. Jestem emerytem i emerytura jest moim jedynym zrodlem dochodu. Czy w takiej sytuacji musze jechac do Polski by samemu rozliczyc sie z Urz. Skarbowym? Czy uczyni to za mnie ZUS?zwiń
Autor: Witek (09-04-2017 16:03:33)
Temat: rozliczenie podatkowe
Jestem za granica. W Polsce nadchodzi czas rozliczen PIT. Jestem emerytem i emerytura jest moim jedynym zrodlem dochodu. Czy w takiej sytuacji musze jechac do...pokaż całą treść
Jestem za granica. W Polsce nadchodzi czas rozliczen PIT. Jestem emerytem i emerytura jest moim jedynym zrodlem dochodu. Czy w takiej sytuacji musze jechac do Polski by samemu rozliczyc sie z Urz. Skarbowym? Czy uczyni to za mnie ZUS?zwiń
Autor: aga (18-03-2017 21:01:29)
Temat: Pit 37 z małżonkiem
Witam, Chciałam zapytać czy korzystne byłoby gdyby rodzice rozliczali się wspólnie, jeżeli mama jest na emeryturze a tata zarabia najniższą krajową?
Autor: Martyna (16-03-2017 17:27:53)
Temat: Pit 40a/11a
Tata dostał pierwszą emeryturę w marcu 2016 roku. Teraz dostał pit 40a/11a. To oznacza że musi sam złożyć deklaracje w US?
Autor: marek (16-03-2017 10:06:17)
Temat: pit40a i pit 11a
mam rentę rodzinną i pracuję na etacie ZUS rozliczył mnie pit 40A na 0 a zakład pit 11a również na 0. W rozliczeniu rocznym pit37 podaję oba...pokaż całą treść
mam rentę rodzinną i pracuję na etacie ZUS rozliczył mnie pit 40A na 0 a zakład pit 11a również na 0. W rozliczeniu rocznym pit37 podaję oba dochody i wychodzi mi niedopłata ponad 550 zł. Czyli wychodzi że ZUS opodatkowuję dwukrotnie ????zwiń
Autor: beza (15-03-2017 08:37:09)
Temat: do "Danuta"
cytat z artykułu: "Gdyby natomiast okazało się, że podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. chce rozliczyć się łącznie z...pokaż całą treść
cytat z artykułu: "Gdyby natomiast okazało się, że podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, chce korzystać z ulg podatkowych) – to PIT-40A należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć osobiście deklarację podatkową. Jeżeli w takim przypadku podatnik nie dokona samodzielnie rozliczenia podatkowego w terminie ustawowym, to po tym terminie PIT-40A staje się roczną deklaracją podatkową." . czyli możecie nadal razem rozliczać się i korzystać z ulg, byle do 30 kwietnia :)zwiń
Autor: xx (07-03-2017 16:44:43)
Temat: zwrot
Na zwrot US ma 3 miesiące licząc od daty złożenia dokumentów.
Autor: juliaox (06-03-2017 21:44:58)
Temat: zwrot
mam rente,wyslalam rozliczenie do us.ile maja czasu na zwrot podatku?
Autor: X (05-03-2017 19:00:38)
Temat: danuta roziczenie
ZUS was rozliczył, ponieważ otrzymujecie emeryturę lub świadczenie, które po rozliczeniu indywidualnym wychodzi na 0. nie ma tutaj co przekazać na 1%.
Autor: Danuta (27-02-2017 18:16:50)
Temat: Rozliczeni PIT 40A
Zawsze rozliczalismy sie wspólnie z mężem i tak też chcemy dalej 1procent też przekazujemy dlaczego ZUS rozliczyl sam nas i jeszcze do tego każdego osobno bez jakiego...pokaż całą treść
Zawsze rozliczalismy sie wspólnie z mężem i tak też chcemy dalej 1procent też przekazujemy dlaczego ZUS rozliczyl sam nas i jeszcze do tego każdego osobno bez jakiego kolwiek powiadomienia nas o tym Chcemy się rozliczać sami jak było do tej pory i co zrobić żeby to cofnąć Chyba mamy prawo sami się rozliczyć zwiń
Autor: Danuta (27-02-2017 18:08:37)
Temat: Rozliczeni PIT
Zawsze rozliczalismy sie wspólnie z mężem i tak też chcemy dalej 1procent też przekazujemy dlaczego ZUS rozliczyl sam nas i jeszcze do tego każdego osobno bez jakiego...pokaż całą treść
Zawsze rozliczalismy sie wspólnie z mężem i tak też chcemy dalej 1procent też przekazujemy dlaczego ZUS rozliczyl sam nas i jeszcze do tego każdego osobno bez jakiego kolwiek powiadomienia nas o tym Chcemy się rozliczać sami jak było do tej pory i co zrobić żeby to cofnąć Chyba mamy prawo sami się rozliczyć zwiń
Autor: Krystyna Bunia (23-02-2017 14:15:57)
Temat: wspólne rozliczenie PIT-37 z małżonkiem-emeryci
Mąż zmarł w połowie roku 2016, bardzo ciężko chorował, mam faktury do rozliczenia za leki i inne. Nie ma jeszcze rozliczenia z ZUS.
Autor: X (22-02-2017 17:09:07)
Temat: Rozliczenie
Najczęściej rozliczenie z tytułu ZUS wychodzą na 0, lepiej rozliczyć się i niech nie wysyłają w późniejszym czasie wezwań o stawienie się w urzędzie. Niestety jak...pokaż całą treść
Najczęściej rozliczenie z tytułu ZUS wychodzą na 0, lepiej rozliczyć się i niech nie wysyłają w późniejszym czasie wezwań o stawienie się w urzędzie. Niestety jak wyjdzie podatek do zapłaty i nie zapł do 30 kwietnia to opł po czasie spowoduje naliczenie odsetek od należności. Mam sytuację np. emerytura z ZUS i KRUS i jeśli były to dwie odrębne osoby i przysługiwała cała ulga nic by nie zapłaciły, ale w przypadku jednej osoby niestety trzeba będzie dopłacić podatek do US. A dlaczego niec hcesz przekazać 1%? przecież to zabierane jest z państwowych pieniędzy dla innych osób, i tak sam nic nie tracisz a komuś możesz przekazać i w ten sposób pomóczwiń
Autor: maniek (18-02-2017 15:55:22)
Temat: rozliczenie emeryta
czy koniecznie emeryt pobierający świadczenie z zus bądź z krus ma obowiązek się rozliczyć z fiskusem, nie mam ulg i nie chce przekazać 1% podatku
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz