Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Optymalizacja składek z wykorzystaniem KRUS

24.05.2012 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku umowy o pracę, zlecenie, stosunku służbowego, rolnik podlega składkom z tytułu tych umów co automatycznie eliminuje obowiązek płacenia składek do KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W przypadku rolnika wykonującego umowę o dzieło składki będzie on opłacał do KRUS. Umowa o dzieło nie podlega bowiem rozliczeniu w ZUS.

Uwaga!

W przypadku przychodów z umów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podlegają wyłącznie składki ZUS, a nie KRUS. Te drugie nie mogą być rozliczane jako ulga podatkowa.

W przypadku działalności gospodarczej, przy spełnieniu dodatkowych założeń i złożeniu oświadczeniu o niskiej kwocie podatku w roku poprzednim – podatnik podlega opodatkowaniu z dwóch tytułów w ramach składek KRUS – z tytułu gospodarstwa i działalności. Podstawowe składki ubezpieczenia KRUS ulegają zatem podwojeniu.

Uwaga!

W przypadku przedsiębiorcy opłacającego KRUS w zakresie prowadzenia tej działalności, składki te mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Rozliczać nie można natomiast kosztów na KRUS opłacanych w części związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Przedsiębiorca opłaca składki na FP jedynie podlegając ubezpieczeniu w ZUS. W przypadku pozostawania w KRUS, nie musi opłacać za siebie składki na Fundusz Pracy.

Uwaga!

Samo kupno gruntu i posiadanie go przez 3 lata nie spowoduje, że można rozliczać preferencyjny KRUS w działalności. Tylko tacy rolnicy, którzy przez 3 lata opłacali składki na KRUS w pełnym wymiarze (chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie, emerytalne i rentowe) oraz przez te 3 lata nie utracili prawa do ubezpieczenia w KRUS – mają możliwość otworzyć działalność i pozostać przy ubezpieczeniu rolniczym. Okres 3 lat musi być nieprzerwany, tzn. nie można na określony czas zawiesić ubezpieczenia w KRUS i liczyć je łącznie.

W zakresie składek zdrowotnych rolnik płaci je niezależnie z tytułu działalności rolniczej oraz z tytułu działalności gospodarczej. Powstają zatem zawsze dwa odrębne tytuły ubezpieczenia. Niemniej za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są przez budżet państwa.

W konsekwencji można zatem pozostawać rolnikiem, płacić składki ZUS z tytułu tej działalności rozpocząć działalność gospodarczą oraz opłacać niski KRUS oraz ponosić tylko pojedyncze obciążenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 24-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

RolnikZUS