Działy specjalne - Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Iwona Maczalska

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2023

16 sierpnia br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował nowe tabele rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Więcej w artykule ,,Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2023".

 

Szczegółowe stawki obowiązujące w 2023 dostępne po kliknięciu w poniższą tabelę:

Normy szacunkowe działów specjalnych produkcji rolnej 2023

Źródło: MF

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2022

Zmiana norm szacunkowych produkcji rolnej w 2022 roku wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, poczynając od roku podatkowego 2002, zobowiązany jest ogłosić w drodze rozporządzenia normy szacunkowe produkcji rolnych, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Ze względu na to, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej w 2020 r. w stosunku do roku 2019 spadł i wyniósł 97,9 - dlatego też od nowego roku zmniejszeniu ulegną wysokości norm szacunkowych produkcji rolnej. Więcej w artykule ,,Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2022. Rozporządzenie w Dz.U.".

 

Szczegółowe stawki mające zastosowanie w 2022 roku przestawia poniższa tabela:

 

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

 

Normy szacunkowe działów specjalnych produkcji rolnej 2019