Pobierz e-pity 2022

Odsetki maksymalne

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

Trzeci miesiąc bez zmian stóp procentowych NBP

Odsetki maksymalne
Stawka kapitałowaStawka za opóźnienieObowiązuje od
20,5% rocznie24,5% rocznie08.09.2022
20,0% rocznie24% rocznie08.07.2022
19% rocznie23% rocznie09.06.2022
17,5% rocznie21,5% rocznie06.05.2022
16% rocznie20% rocznie07.04.2022
14% rocznie18% rocznie09.03.2022
12,5% rocznie16,5% rocznie09.02.2022
11,5% rocznie15,5% rocznie05.01.2022
10,5% rocznie14,5% rocznie09.12.2021

Od 20 lutego obowiązuje ograniczenie w ustalaniu umownych odsetek od sumy pieniężnej. Dotyczy to zarówno odsetek związanych z zaciągniętym zobowiązaniem, jak i odsetek za zwłokę. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Dla bezpieczeństwa można określać odsetki nie cyfrą, ale zwrotem „odsetki maksymalne”, podobnie jak „odsetki ustawowe”.

Wyższe od maksymalnych odsetki ustalone czynnościami prawnymi dokonanymi przed 20 lutego 2006r. pozostają w mocy (nie ulegają po tej dacie zmniejszeniu).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):
"Art. 359 § 2 Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

Art. 481. § 2. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Odsetki maksymalne

Odsetki maksymalne: Od 20 lutego obowiązuje ograniczenie w ustalaniu umownych odsetek od sumy pieniężnej ...