Działalność gospodarcza

Działalność czy inne źródło - Działalność gospodarcza

W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych nie uznaje się za prowadzenie działalności gospodarczej czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki m.in. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności ...

Swoboda gospodarcza - Działalność gospodarcza

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U 2010, nr 220, poz. 1447) wprowadza możliwość podejmowania, wykonywania zawieszania i likwidacji działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazuje zadania organów w tym zakresie...

Działalność gospodarcza - definicje

Definicje działalności gospodarczej znajdują się w wielu ustawach, szczególnie w ustawach podatkowych. Nie zawsze mają takie samo znaczenie. Oto kilka z nich: