Działy specjalne - Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

  Archiwum 2011 - Działy specjalne - Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

  12.04.2018 05:43 (aktualizacja: )

  Archiwum - Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

  Na 2016 rok

  Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
  gr
  1234
  1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:   
   a) rośliny ozdobne1 m21172
   b) pozostałe1 m2436
  2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m21 m2268
  3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:   
   a) rośliny ozdobne1 m2873
   b) pozostałe1 m2536
  4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m2503
  5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:   
   a) kurczęta1 sztuka 15
   b) gęsi1 sztuka131
   c) kaczki1 sztuka 35
   d) indyki1 sztuka 85
  6Drób nieśny powyżej 80 szt.:   
   a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka333
   b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka279
   c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka183
   d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka343
   e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka1460
   f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka245
  7Wylęgarnie drobiu:   
   a) kurczęta1 sztuka 01
   b) gęsi1 sztuka 08
   c) kaczki1 sztuka 02
   d) indyki1 sztuka 08
  8Zwierzęta futerkowe:   
   a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego4622
   b) norkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2032
   c) tchórzepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1573
   d) szynszylepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2402
   e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego554
   f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego554
  9Zwierzęta laboratoryjne:   
   a) szczury białe1 sztuka 14
   b) myszy białe1 sztuka 02
  10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm3 34
  11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina335
  12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m220113
  13Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich1 m216759
  14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m28381
  15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:   
   a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka33517
   b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka7041
   c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka3684
   d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka4191
   e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka1676
   f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki672
   g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka1005
   h) konie rzeźne1 sztuka50280
   i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego40224
   j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3151
   k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego4527
   l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego1676

  Na 2015 rok

  Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
  gr
  1234
  1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:   
   a) rośliny ozdobne1 m21246
   b) pozostałe1 m2463
  2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m21 m2285
  3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:   
   a) rośliny ozdobne1 m2928
   b) pozostałe1 m2570
  4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m2535
  5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:   
   a) kurczęta1 sztuka 16
   b) gęsi1 sztuka139
   c) kaczki1 sztuka 37
   d) indyki1 sztuka 90
  6Drób nieśny powyżej 80 szt.:   
   a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka354
   b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka296
   c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka195
   d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka365
   e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka1552
   f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka260
  7Wylęgarnie drobiu:   
   a) kurczęta1 sztuka 01
   b) gęsi1 sztuka 09
   c) kaczki1 sztuka 02
   d) indyki1 sztuka 09
  8Zwierzęta futerkowe:   
   a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego4912
   b) norkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2159
   c) tchórzepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1672
   d) szynszylepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2553
   e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego589
   f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego589
  9Zwierzęta laboratoryjne:   
   a) szczury białe1 sztuka 15
   b) myszy białe1 sztuka 02
  10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm3 36
  11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina356
  12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m221374
  13Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich1 m217810
  14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m28907
  15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:   
   a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka35619
   b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka7482
   c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka3915
   d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka4454
   e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka1781
   f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki714
   g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka1068
   h) konie rzeźne1 sztuka53433
   i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego42746
   j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3160
   k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego4811
   l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego1781

  Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2014

  Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
  gr
  1 2 3 4
  1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 12 19
    b) pozostałe 1 m2 4 53
  2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 79
  3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 9 08
    b) pozostałe 1 m2 5 58
  4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 23
  5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
    a) kurczęta 1 sztuka   16
    b) gęsi 1 sztuka 1 36
    c) kaczki 1 sztuka   36
    d) indyki 1 sztuka   88
  6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
    a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 46
    b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 90
    c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 91
    d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 57
    e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 15 19
    f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 54
  7 Wylęgarnie drobiu:      
    a) kurczęta 1 sztuka   01
    b) gęsi 1 sztuka   09
    c) kaczki 1 sztuka   02
    d) indyki 1 sztuka   09
  8 Zwierzęta futerkowe:      
    a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 48 06
    b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 21 13
    c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 16 36
    d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 98
    e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 76
    f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 76
  9 Zwierzęta laboratoryjne:      
    a) szczury białe 1 sztuka   15
    b) myszy białe 1 sztuka   02
  10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   35
  11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 48
  12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 209 14
  13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 174 27
  14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 87 15
  15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
    a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 348 52
    b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 73 21
    c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 38 31
    d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 43 58
    e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 17 43
    f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 99
    g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 45
    h) konie rzeźne 1 sztuka 522 83
    i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 418 26
    j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 57
    k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 47 07
    l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 17 43

  Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2013

  Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
  gr
  1 2 3 4
  1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 11 74
    b) pozostałe 1 m2 4 36
  2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 69
  3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 8 75
    b) pozostałe 1 m2 5 38
  4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 04
  5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
    a) kurczęta 1 sztuka   15
    b) gęsi 1 sztuka 1 31
    c) kaczki 1 sztuka   35
    d) indyki 1 sztuka   85
  6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
    a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 33
    b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 79
    c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 84
    d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 44
    e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 14 63
    f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 45
  7 Wylęgarnie drobiu:      
    a) kurczęta 1 sztuka   01
    b) gęsi 1 sztuka   09
    c) kaczki 1 sztuka   02
    d) indyki 1 sztuka   09
  8 Zwierzęta futerkowe:      
    a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 46 30
    b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 36
    c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 15 76
    d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 07
    e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 55
    f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 55
  9 Zwierzęta laboratoryjne:      
    a) szczury białe 1 sztuka   14
    b) myszy białe 1 sztuka   02
  10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   34
  11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 35
  12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 201 48
  13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 167 89
  14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 83 96
  15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
    a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 335 76
    b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 70 53
    c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 36 91
    d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 41 98
    e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 16 79
    f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 73
    g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 07
    h) konie rzeźne 1 sztuka 503 69
    i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 402 95
    j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 51
    k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 45 35
    l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 16 79

  2012

  Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
  gr
  1 2 3 4
  1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 10 13
    b) pozostałe 1 m2 3 76
  2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 32
  3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 7 55
    b) pozostałe 1 m2 4 64
  4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 4 35
  5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
    a) kurczęta 1 sztuka   13
    b) gęsi 1 sztuka 1 13
    c) kaczki 1 sztuka   30
    d) indyki 1 sztuka   73
  6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
    a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 87
    b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 41
    c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 59
    d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 97
    e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 12 62
    f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 11
  7 Wylęgarnie drobiu:      
    a) kurczęta 1 sztuka   01
    b) gęsi 1 sztuka   08
    c) kaczki 1 sztuka   02
    d) indyki 1 sztuka   08
  8 Zwierzęta futerkowe:      
    a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 39 95
    b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 17 57
    c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 13 60
    d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 77
    e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 79
    f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 79
  9 Zwierzęta laboratoryjne:      
    a) szczury białe 1 sztuka   12
    b) myszy białe 1 sztuka   02
  10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   29
  11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 2 89
  12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 173 84
  13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 144 86
  14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 72 44
  15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
    a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 289 70
    b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 60 85
    c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 31 85
    d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 36 22
    e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 14 49
    f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 5 81
    g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 8 69
    h) konie rzeźne 1 sztuka 434 59
    i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 347 67
    j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 30
    k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 39 13
    l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 14 49

  2011

  Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
  gr
  1 2 3 4
  1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 9 42
    b) pozostałe 1 m2 3 50
  2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 16
  3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
    a) rośliny ozdobne 1 m2 7 02
    b) pozostałe 1 m2 4 32
  4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 4 05
  5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
    a) kurczęta 1 sztuka   12
    b) gęsi 1 sztuka 1 05
    c) kaczki 1 sztuka   28
    d) indyki 1 sztuka   68
  6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
    a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 67
    b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 24
    c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 48
    d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 76
    e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 11 74
    f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 1 96
  7 Wylęgarnie drobiu:      
    a) kurczęta 1 sztuka   01
    b) gęsi 1 sztuka   07
    c) kaczki 1 sztuka   02
    d) indyki 1 sztuka   07
  8 Zwierzęta futerkowe:      
    a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 37 16
    b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 16 34
    c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 12 65
    d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 19 32
    e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 46
    f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 46
  9 Zwierzęta laboratoryjne:      
    a) szczury białe 1 sztuka   11
    b) myszy białe 1 sztuka   02
  10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   27
  11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 2 69
  12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 161 71
  13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 134 75
  14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 67 39
  15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
    a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 269 49
    b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 56 60
    c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 29 63
    d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 33 69
    e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 13 48
    f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 5 40
    g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 8 08
    h) konie rzeźne 1 sztuka 404 27
    i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 323 41
    j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 21
    k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 36 40
    l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 13 48
  Działy specjalne 2008Działy specjalne 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1264)

  Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  § 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2011 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.