Rejestracja firmy - Zakładanie firmy

Program Nowy start dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, któremu nie powiodło się w biznesie i ponownie rozpoczął działalność gospodarczą, może skorzystać z bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych, w tym dotyczących strategii rozwoju firmy. Nie musi przygotowywać wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, tylko zgłosić chęć ...

Program Nowy start dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarczą? Jakich formalności należy dopełnić?

Obecnie można założyć firmę bez wychodzenia z domu składając wniosek przez Internet. Wystarczy chwila, by stać się przedsiębiorcą. Co więcej, jeśli osoba myśląca o założeniu działalności jest bezrobotna, może starać się o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie działalności. Od marca można otrzymać nawet 31 tys. zł wsparcia. Każdy urząd prowadzi odrębnie nabór wniosków o dotację na założenie działalności. Warto ustalić w miejscu zamieszkania, na jaką pomoc można liczyć w przypadku założenia działalności ...

Jak założyć działalność gospodarczą? Jakich formalności należy dopełnić?

Informacje w ofertach handlowych - Zakładanie firmy

Prowadzenie firmy wiąże się nierozerwalnie z koniecznością pozyskiwania nowych klientów oraz kontaktowania się klientami już pozyskanymi,. Oferty i informacje handlowe, a także inna korespondencja z takimi podmiotami musi być prowadzona w prawnie dopuszczalnej formie ...

CEiDG-1 - Zakładanie firmy

Druk CEiDG-1 pobrać i wypełnić powinni podatnicy, którzy planują założyć działalność gospodarczą lub też ci, którzy dokonują aktualizacji danych zgłaszanych do CEIDG ...

Pieczątka firmowa, pieczęć elektroniczna – wymogi, warunki, obowiązki

Jedynym przepisem, który nakłada na przedsiębiorcę stosowania pieczęci firmowej jest ustawa o statystyce publicznej, w której wskazano, że musi ona zawierać numer identyfikacji podmiotu (numer REGON). Art. 43 tej ustawy nie stanowi jednak obowiązku posiadania pieczęci, a jedynie obowiązek używania obowiązkowo numeru REGON w przypadku, gdyby podatnik zdecydował się taką pieczątkę wyrobić ...

E-podpis w firmie - Zakładanie firmy

Założenie działalności gospodarczej nie wymaga koniecznie posługiwania się podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, czyli e-podpisem. Nie wymaga – jednak nie znaczy to, że podpis nie jest przydatny ...

Konto bankowe - Zakładanie firmy

Rachunek Bankowy jest nieodzownym elementem każdego przedsiębiorcy. W zasadzie każdy przedsiębiorca – choćby ze względu na wprowadzenie tej formy przyjmowania płatności – rachunek zakłada. Nie oznacza to jednak, że istnieje przymus rozliczeń za pomocą rachunku bankowego ...