Rejestracja firmy - Zakładanie firmy

CEiDG-1 - Zakładanie firmy

Druk CEiDG-1 pobrać i wypełnić powinni podatnicy, którzy planują założyć działalność gospodarczą lub też ci, którzy dokonują aktualizacji danych zgłaszanych do CEIDG ...

Informacje w ofertach handlowych - Zakładanie firmy

Prowadzenie firmy wiąże się nierozerwalnie z koniecznością pozyskiwania nowych klientów oraz kontaktowania się klientami już pozyskanymi,. Oferty i informacje handlowe, a także inna korespondencja z takimi podmiotami musi być prowadzona w prawnie dopuszczalnej formie ...

Pieczątka firmowa, pieczęć elektroniczna – wymogi, warunki, obowiązki

Jedynym przepisem, który nakłada na przedsiębiorcę stosowania pieczęci firmowej jest ustawa o statystyce publicznej, w której wskazano, że musi ona zawierać numer identyfikacji podmiotu (numer REGON). Art. 43 tej ustawy nie stanowi jednak obowiązku posiadania pieczęci, a jedynie obowiązek używania obowiązkowo numeru REGON w przypadku, gdyby podatnik zdecydował się taką pieczątkę wyrobić ...

E-podpis w firmie - Zakładanie firmy

Założenie działalności gospodarczej nie wymaga koniecznie posługiwania się podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, czyli e-podpisem. Nie wymaga – jednak nie znaczy to, że podpis nie jest przydatny ...

Konto bankowe - Zakładanie firmy

Rachunek Bankowy jest nieodzownym elementem każdego przedsiębiorcy. W zasadzie każdy przedsiębiorca – choćby ze względu na wprowadzenie tej formy przyjmowania płatności – rachunek zakłada. Nie oznacza to jednak, że istnieje przymus rozliczeń za pomocą rachunku bankowego ...

Księgowość nowego przedsiębiorstwa - Zakładanie firmy

Decyzja o założeniu firmy wiąże się nierozerwalnie z obowiązkiem ewidencjonowania podejmowanych działań i prowadzenia księgowości. Podatnik ma prawo prowadzić ją samodzielnie, robiąc to osobiście. Może również zdecydować się na zatrudnienie osoby trzeciej – w tym bez uprawnień księgowego – do wykonywania czynności faktycznych związanych z prowadzoną księgowością. Może wreszcie zlecić zewnętrznemu biuru rachunkowemu lub doradcy podatkowemu prowadzenie własnej księgowości ...

Rejestracja działalności gospodarczej

Firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Dopuszczalne jest dodawanie do firmy elementów fantazyjnych, wskazujących na przedmiot działalności (Kwiaciarnia Róża) formę handlu (np. hurtownia, przedsiębiorstwo wielobranżowe) czy element logo, lub skrót (np. KPG doradztwo Karol Vatowski), pseudonimu, miejsce prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nie ma znaczenia język firmy, dopuszczalne jest stosowanie nazewnictwa zagranicznego ...