Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Księgowość nowego przedsiębiorstwa - Zakładanie firmy

20.07.2012 10:00 (aktualizacja: )

Zakładanie firmy

Księgowość nowego przedsiębiorstwa

Decyzja o założeniu firmy wiąże się nierozerwalnie z obowiązkiem ewidencjonowania podejmowanych działań i prowadzenia księgowości. Podatnik ma prawo prowadzić ją samodzielnie, robiąc to osobiście. Może również zdecydować się na zatrudnienie osoby trzeciej – w tym bez uprawnień księgowego – do wykonywania czynności faktycznych związanych z prowadzoną księgowością. Może wreszcie zlecić zewnętrznemu biuru rachunkowemu lub doradcy podatkowemu prowadzenie własnej księgowości.

Uwaga!

Przy zawieraniu umowy z biurem rachunkowym zwrócić należy szczególną uwagę na zapisy umowy. Może ona bowiem w znaczny sposób ograniczać zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez biuro rachunkowe, może również ograniczyć zakres prowadzonych w ramach opłaty ewidencji, zobowiązując za ich rozszerzenie – uiścić opłatę dodatkową. Standardem postępowania jest natomiast wycena usługi w zależności od księgowanych faktur przychodowych i kosztowych. Im więcej faktur tym wyższa opłata. Drugi rodzaj rozróżnienia wysokości opłat związany jest z rodzajem wymaganych ewidencji. Przyjąć należy, że księgi rachunkowe są kilka do kilkunastu razy droższe w obsłudze niż KPiR i inne rejestry.

Odpowiedzialność obowiązkowa OC biura rachunkowego i doradcy podatkowego za popełnione błędy wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Najniższe kwoty ubezpieczenia (a częstokroć kwoty te zwielokrotniane są na wniosek prowadzących biuro rachunkowe) wynoszą:

  • 15 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego;
  • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • 5 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Zatrudnienie osoby bez uprawnień może rodzić wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą za popełnione błędy księgowe (dotyczy konkretnych czynności księgowych). W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ograniczone jest ono do równowartości 3-krotności wynagrodzenia. Osoby zatrudnione również mogą ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, niemniej nie mogą bez uprawnień świadczyć jako firma zewnętrznie usług rachunkowych.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność księgowego (biura lub zatrudnionego) nie wyłącza konsekwencji karnych skarbowych lub konsekwencji z tytułu nieregulowania podatku. Sankcje nadal poniesie podatnik, niemniej istnieją podstawy domagania się odszkodowania od podmiotu trzeciego oraz podstawy do ograniczenia odpowiedzialności karnej skarbowej dla przedsiębiorcy.

Uwaga !

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonywać może również:

  • radca prawny,
  • adwokat,
  • biegły rewident,
  • spółki z udziałem powyższych osób, spełniające warunki w zakresie większościowego udziału powyższych osób w składach rad nadzorczych, zarządzie oraz w składzie wspólników tych podmiotów.