Podmioty powiązane

Podmioty powiązane a CIT i PIT

Powiązania między podmiotami powodują w podatku dochodowym dwa rodzaje konsekwencji: Ustalanie wartości rynkowej transakcji dostawy towaru lub wykonania usługi, ewentualnie wystąpienie do organu z wnioskiem w sprawie porozumienia co do stosowania cen transakcyjnych, Konieczność sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transakcyjnych ...

Podmioty powiązane a VAT

W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek powodujący, że podmioty pozostają powiązane oraz w przypadku gdy zgodnie z ustaleniami organu skarbowego (zatem w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego) wynagrodzenie jest ...