Pobierz e-pity 2022

Podmioty powiązane

Podmioty powiązane a VAT

W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek powodujący, że podmioty pozostają powiązane oraz w przypadku gdy zgodnie z ustaleniami organu skarbowego (zatem w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego) wynagrodzenie jest ...

Podmioty powiązane a VAT

Obowiązek dokumentacji podmiotów powiązanych

Przekroczenie łącznej kwoty wymagalnych w danym roku podatkowym świadczeń powoduje obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. Dotyczy to nie tylko podmiotów powiązanych, ale również kontrahentów dokonujących ...

Obowiązek dokumentacji podmiotów powiązanych

Ogólne zasady cen transferowych

Z początkiem 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowelizacja przepisów spowodowana była pracami OECD i krajów UE, które zmierzały do uszczelnienia systemu podatkowego i ułatwienia identyfikacji tych podmiotów, które ...

Ogólne zasady cen transferowych

Podmioty powiązane a CIT i PIT

Powiązania między podmiotami powodują w podatku dochodowym dwa rodzaje konsekwencji: Ustalanie wartości rynkowej transakcji dostawy towaru lub wykonania usługi, ewentualnie wystąpienie do organu z wnioskiem w sprawie porozumienia co do stosowania cen transakcyjnych, Konieczność sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transakcyjnych ...

Podmioty powiązane a CIT i PIT

Kolejna rewolucja w cenach transferowych cz.2

Ministerstwo Finansów szykuje zmianę w zasadach rozliczania cen transferowych. 16 lipca 2018 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT. Sprawdź obowiązki na nowy rok takie jak: nowy formularz TP-R – Informacja o cenach transferowych czy też wartości limitów, jakie będą obowiązywały po zmianach ...

Kolejna rewolucja w cenach transferowych cz.2

Kolejna rewolucja w cenach transferowych cz.1

Już w rok po pierwszej rewolucji w cenach transferowych Ministerstwo Finansów szykuje kolejną. Dnia 16 lipca 2018 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT. Projekt ten zakłada wiele korzystnych zmian dla podatników ...

Kolejna rewolucja w cenach transferowych cz.1