Sprawozdawczość

Sprawozdawczość zgłoszenia

Podstawową formą zgłoszenia działalności gospodarczej pozostaje obecnie druk CEiDG-1. Dotyczy on osób, które nie zdecydowały się na założenie spółki lub innego podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego ...