Pobierz e-pity 2020

Formy działalności

Spółka cywilna - Formy działalności

Spółka cywilna: Umowa spółki cywilnej powinna zostać sporządzona na piśmie. Fakt jej zawarcia należy zgłosić w urzędzie skarbowym celem rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (do 14 dni od daty zawarcia umowy). Zawarcie umowy spółki nie jest równoznaczne ...

Wybór formy działalności

Przed założeniem firmy należy podjąć zasadniczą decyzję – w sprawie formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej. Każda forma ma swoje plusy i minusy. Obecnie w życiu gospodarczym funkcjonują...