Likwidacja firmy - remanent likwidacyjny

Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

Podział pozostałego po likwidacji majątku spółki musi nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwania wierzycieli. Proces likwidacji majątku spółki zawiera także kwestie podatkowe, które powinny być przeanalizowane wcześniej. Opodatkowanie podatkiem ...

Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

Likwidacja firmy i otwarcie nowej. A co ze starą?

Jak zamknąć dotychczasową firmę, otworzyć nową działalność? Likwidacja firmy nie oznacza jedynie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, zamknięcia zakładu produkcyjnego, czy sklepu. Należy jeszcze dopełnić formalności ...

Likwidacja firmy i otwarcie nowej. A co ze starą?

Likwidacja jednoosobowej firmy w pdof

Przedłużająca się pandemia, jak również lawinowo następujące zmiany w przepisach gospodarczych, a co za tym idzie - niestabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej - wszystkie te czynniki w pewnym stopniu wpływają na podejmowanie przez przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobowe firmy, decyzji o ich likwidacji ...

Likwidacja jednoosobowej firmy w pdof

Likwidacja działalności gospodarczej - skutki w PIT

Likwidacja działalności gospodarczej z perspektywy podatkowej wiąże się z wielomamkonsekwencjami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy mają obowiązek prawidłowego rozliczenia się z fiskusem, uwzględniając spis z natury, konieczność przygotowania wykazu majątku, złożenia odpowiednich deklaracji ...

Likwidacja działalności gospodarczej - skutki w PIT

Likwidacja spółki cywilnej

Podstawą likwidacji spółki cywilnej jest podjęcie decyzji w zakresie rezygnacji z dalszego prowadzenia spółki. Spółka ulega rozwiązaniu ...

Likwidacja a PIT - spis z natury

Spis z natury dla celów podatku dochodowego na dzień likwidacji objąć musi towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady oraz – inaczej niż w przypadku spisów sporządzanych w trakcie roku – wyposażenie ...

Wykreślenie - Likwidacja firmy

Zgłoszenia likwidacji działalności gospodarczej dokonują wspólnicy na druku CEiDG-1. Złożenie druku wyrejestrowuje spółkę w zakresie ...

Aport przedsiębiorstwa - Likwidacja firmy

Likwidacja działalności gospodarczej może być związana z wniesieniem jej w całości do innego podmiotu w zamian za określoną wartość – z reguły udziały w tym podmiocie. Rzadziej mówić można o sprzedaży przedsiębiorstwa, w przypadku czego zbycie całości składników majątkowych i niemajątkowych odbywa się w zamian za uzyskanie określonych wartości pieniężnych ...

Podatek VAT - Likwidacja firmy

Dla celów podatku VAT likwidacja działalności zmusza do sporządzenia dodatkowego spisu z natury oraz wyceny tego spisu. Spisowi podlegają towary pozostałe na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ...