Pobierz e-pity 2022

Doradca i księgowy

Kto może być pełnomocnikiem podatnika?

Zawodowe reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi jest zastrzeżone dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Pełnomocnicy działają w zakresie udzielonego upoważnienia. Koszty ...

Kto może być pełnomocnikiem podatnika?

Rodzaje uprawnień u doradcy i księgowego

Zasady zawodowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego od 10 sierpnia 2014 r. ulegają znaczącym modyfikacjom. W związku z deregulacją zawodów, rynek otwiera się na wykonywanie części czynności, które do tej pory stanowiły domenę podmiotów licencjonowanych ....

Rodzaje uprawnień u doradcy i księgowego

Ubezpieczenie OC księgowego i doradcy podatkowego

Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradztwa podatkowego jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej ...

Ubezpieczenie OC księgowego i doradcy podatkowego

Jak zostać księgowym licencjonowanym

Jak zostać księgowym: Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady, jeżeli chodzi o nabywanie uprawnień do usługowego prowadzenia księg rachunkowych.

Jak zostać księgowym licencjonowanym