Wrzucone w koszty - koszty uzyskania przychodu

Ujęcie w księdze kosztów z przełomu roku (cz. I)

Na przełomie roku mogą wystąpić problemy z przyporządkowaniem kosztów do właściwych lat podatkowych. W odniesieniu do kosztów zakupu towarów handlowych problem może się pojawić m.in. wtedy, gdy inny jest rok dostawy towarów i wystawienia faktury za ich zakup ...

Ujęcie w księdze kosztów z przełomu roku (cz. I)

Memoriałowe rozliczanie kosztów

Jedną z podstawowych zasad stosowanych u podmiotów prowadzących pełną rachunkowość (księgi rachunkowe) jest zasada memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów za dany okres. Zgodnie z powyższymi zasadami w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty ...

Koszty uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie

Aby możliwe było rozliczenie kosztów uzyskania niezbędne jest: wybór formy opodatkowania, w której rozliczane są koszty, rozliczanie kosztów metodą kasową lub wybór memoriału, czyli rozliczanie kosztów w dacie uzyskania przychodu związanego bezpośrednio z tym kosztem ...

Kasowe ujęcie kosztów

Jedną z podstawowych zasad stosowanych u podmiotów prowadzących pełną rachunkowość (księgi rachunkowe) jest zasada memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów za dany okres. Zgodnie z powyższymi zasadami w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty ...

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty

Wydatek poniesiony w związku z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów stanowić może koszt podatkowy tylko w przypadku, gdy został on prawidłowo udokumentowany. U podatników prowadzących księgowość uproszczoną brak dokumentów zewnętrznych obcych lub prawidłowo sporządzonych dokumentów wewnętrznych powoduje, że wydatek nie będzie kosztem i nie obniży podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym ...