Wykreślenie - Likwidacja firmy

Likwidacja spółki – urzędy i zgłoszenia

Zgłoszenia likwidacji działalności gospodarczej dokonują wspólnicy na druku CEiDG-1. Złożenie druku wyrejestrowuje spółkę w zakresie:

  • REGON (zamiast RG-2),
  • ZUS (w miejsce ZUS ZWPA),
  • US (zamiast NIP-2),

Konieczne jest złożenie druku VAT-Z dla celów podatku VAT.

Dodatkowo należy wyrejestrować wspólników (również współpracowników i pracowników) z ubezpieczeń jako podlegających ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności (druk ZUS ZWUA). Przy zgłoszeniu członków rodziny dokonują oni ponadto wyrejestrowania tych osób (druk ZUS ZCNA).