Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wybór formy działalności

26.10.2004 10:00 (aktualizacja: )

Rodzaj działalności, a także jej zakres czy metody jej prowadzenia wpływać może na wybór formy. Podatnik może zdecydować się na wybór:

Na wybór formy prowadzenia działalności odgrywać będzie wpływ koszt jej rozpoczęcia i prowadzenia, ochrona kapitału podmiotu zakładającego działalność (odpowiedzialność majątkiem osobistym lub wyłącznie spółki) oraz metoda księgowości podmiotu.

Rodzaj

księgowość

odpowiedzialność

Osobowość

kapitał

koszty

Samodzielnie

 

KPIR; poza spółką partnerską możliwy również ryczałt ewidencjonowany

Osobista

Brak odrębnej osobowości prawnej

własny

Stosunkowo niskie

Cywilna

Jawna

Partnerska

 

Komandytowa

 

 

 

Księgi rachunkowe

Wysokie, związane z prowadzeniem pełnej rachunkowości

Do wartości sum komandytowych

s.k.a.

Sp. z o.o.

Majątkiem osoby prawnej

Odrębna osobowość prawna

Kapitał zakładowy (kapitał osoby prawnej)

S.A.

Stowarzyszenie

Fundacja

SE

EZIG

Wybór formy działalności związany może być również z zasięgiem działalności i chęcią przenoszenia siedziby za granicę. U większości podmiotów rozpoczęcie wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej i uzyskiwanie przychodów za granicą oznacza nadal rozliczanie przychodów w Polsce. Wyłącznie SE i EZIG pozwalają na przenoszenie siedziby podmiotu za granicę oraz eliminowanie zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego. W pozostałym zakresie przedsiębiorcy tworzą spółki za granicą, łącząc się w większe podmioty wiążące je kapitałowo i organizacyjnie (np. trusty, koncerny) lub wykazują przychody z tytułu prowadzenia zagranicznego przedsiębiorstwa (zakładu).