Bieżąca - sprawozdawczość

28.10.2004 10:00 (aktualizacja: )

Sprawozdawczość okresowa obejmuje dużo większą ilość druków oraz instytucji, do których przedsiębiorcy zobowiązani są je składać.

Adresat sprawozdaniaOpis

Urząd Skarbowy

deklaracja NIP
deklaracje PIT
deklaracje VAT

PIT-5 lub PIT-5L - deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (zasady ogólne lub podatek liniowy) – do 20-ego za m-c poprzedni  
PIT-4 – deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od dokonanych wypłat (zatrudniający) – do 20-ego za m-c poprzedni
PIT-8A – informacja o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym
– do 20-ego za m-c poprzedni
VAT-7 lub VAT-7K – deklaracja dla podatku od towarów i usług – do 25-ego za m-c poprzedni lub do 25-ego za miniony kwartał
ZUSDRA lub DRA+RCA+RSA – deklaracje rozliczeniowe (za siebie lub za zatrudnionych)
Urząd Statystyczny

Różne formularze, zależne od przedmiotu działalności oraz losowego wyboru zobowiązanych, składane we właściwych dla siebie terminach  formularze

Izba Celna

Intrastat

INTRASTAT Przywóz i INTRASTAT Wywóz – dla dokonujących wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami – do 10-ego za m-c poprzedni
Urząd CelnyAKC-2 lub AKC-3 – deklaracja dla podatku akcyzowego – do 25-ego za m-c poprzedni kwartał
Marszałek województwaWykazy związane z korzystaniem ze środowiska (pobór wody, zużycie paliwa w samochodach firmowych, odprowadzenie ścieków, odpadów) – do końca m-ca za poprzedni kwartał

W zależności do przedmiotu i specyfiki prowadzonej działalności istnieje wiele innych okresowych obowiązków sprawozdawczych nie objętych w/w zestawieniem.

Urzędy statystyczne wysyłają do jednostek listy zwykłe (niepolecone) zawierające deklaracje wraz z objaśnieniami. Otrzymujący taką korespondencję są zobowiązani do wypełnienia i złożenia deklaracji w stosownym terminie, zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). Jako że urząd nie posiada potwierdzenia odbioru listu zwykłego, nie może ukarać jednostki za niewywiązanie się z obowiązku.

Należy jednak pamiętać, że informacje statystyczne służą poprawie zarządzania gospodarką narodową w wymiarze makroekonomicznym. Ponadto urząd może porozumieć się z Tobą telefonicznie lub osobiście - poprzez swojego pracownika. Po takim kontakcie jest już możliwe doprowadzenie do ukarania za zaniedbanie swoich obowiązków.