Sprawozdawczość w trakcie roku

09.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

Sprawozdawczość obejmuje te druki i te działania, które podejmuje jednostka w trakcie roku podatkowego.

Adresat sprawozdaniaOpis

Urząd Skarbowy

PIT-16 – informacja o odliczonych od karty podatkowej składkach na ubezpieczenie zdrowotne – do 31 stycznia za rok poprzedni

PIT-28 – roczne zeznanie o wysokości przychodu – do 31 stycznia za rok poprzedni

PIT-36 lub PIT-36L – roczne zeznanie o wysokości dochodu – do 30 kwietnia za rok poprzedni

PIT-38 – zeznanie o niektórych dochodach kapitałowych do 30 kwietnia za rok poprzedni

IFT-1 – informacja o wysokości przychodu od nierezydentów – do końca lutego za rok poprzedni

PIT-40 – roczne obliczenie podatku za pracownika – do końca lutego za rok poprzedni

PIT-11 – informacja o pobranych zaliczkach – do końca lutego za rok poprzedni

PIT-8C – informacja o tzw. innych przychodach i o dochodach z niektórych źródeł kapitałowych

PIT-4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-8AR - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

VAT-7/VAT-7K/VAT-7D - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

VAT-UE, załączniki VAT-UE/A,B,C - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Deklaracja Intrast – przywóz/wywóz