Sprawozdawczość zgłoszenia

28.10.2004 10:00 (aktualizacja: )

Podstawową formą zgłoszenia działalności gospodarczej pozostaje obecnie druk CEiDG-1. Dotyczy on osób, które nie zdecydowały się na założenie spółki lub innego podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Druk CEiDG-1 stanowi automatycznie zgłoszenie do nadanie podatnikowi numeru:

  • NIP,
  • REGON,

CEiDG-1 stanowi również wniosek ZUS ZUA lub ZZA.

Do wniosku o wpis oraz zmianę wpisu w CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). Zgłoszenia na VAT-R można dokonać również niezależnie od wniosku CEiDG-1 – najpóźniej w dniu poprzedzającym datę dokonania pierwszej czynności opodatkowanej.

CEiDG-1 składać można z pomocą e-podpisu lub platformy ePUAP, a także osobiście w urzędzie miasta lub pocztą (litem poleconym).

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą zmuszony jest dodatkowo złożyć w organie ZUS pierwszą deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Na druku CEiDG-1 należy dokonać również zgłoszenia formy opodatkowania:

Wskazać należy również formę opłacania zaliczki na podatek:

Zgłoszeniu na CEiDG-1 podlega również prowadzenie ewidencji:

  • Samodzielnie,
  • Przez biuro rachunkowe.

Dodatkowe zgłoszenia

Zatrudnienie pracowników i zleceniobiorców zmusza zatrudniającego do zgłoszenia tych osób do ZUS.

Rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym faktu zatrudnienia pracowników w chwili jej rozpoczęcia lub na dalszych etapach, nie trzeba zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie ma znaczenia rodzaj branży prowadzonego przedsiębiorstwa (kod PKD).

W przypadku prowadzenia działalności międzynarodowej może być konieczne zgłoszenie się dla celów VAT-UE.

Występuje szereg zgłoszeni i zaświadczeń w przypadku obrotu wyrobami akcyzowymi.

Wykonywanie działalności koncesjonowanej spowodować może obowiązek wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie koncesji.