Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Podmioty powiązane a CIT i PIT

22.06.2012 10:00 (aktualizacja: )

Powiązania między podmiotami powodują w podatku dochodowym dwa rodzaje konsekwencji:

  • Ustalanie wartości rynkowej transakcji dostawy towaru lub wykonania usługi, ewentualnie wystąpienie do organu z wnioskiem w sprawie porozumienia co do stosowania cen transakcyjnych,
  • Konieczność sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transakcyjnych.

Samo wystąpienie między podmiotami powiązań nie powoduje jeszcze, że konieczne jest ustalanie wartości rynkowej transakcji lub prowadzenie dokumentacji takich transakcji. Podmiot powinien jednak kontrolować czynności prowadzone z podmiotami powiązanymi z racji na limity, których przekroczenie spowoduje konieczność przedstawianie dokumentacji.

Dokumentację sporządza się dopiero w przypadku osiągnięcia między podmiotami określonych limitów transakcji. Obowiązek dokumentacji obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  • 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.

Limity te nie obejmują natomiast przypadku transakcji podmiotami z krajów uznanych za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. rajów podatkowych. W ich przypadku dokumentację sporządzać należy:

  • niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi (zatem wszystkie podmioty),
  • jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

Rynkowość transakcji

Jeżeli w wyniku ustalenia, że między uczestnikami transakcji zachodzą związki, które powodują, że podmioty te uznaje się za powiązane i w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Kwestionowanie rynkowości może spowodować zatem zmianę wartości transakcji – a w konsekwencji domiar podatku dochodowego (łącznie z konsekwencjami karnymi skarbowymi).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 22-06-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015