Pobierz e-pity 2019

Rachunkowość -limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Archiwum limitów rachunkowość

  12.04.2018 05:38 (aktualizacja: )

  Archiwum - Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
  2'000’000 euro 8’627’400 zł 2018
  2'000’000 euro 8'595'200 zł 2017
  1'200’000 euro 5’092’440 zł 2016
  5’010’600 zł 2015
  5’059’560 zł 2014
  4’936’560 zł 2013
  5’293’440 zł 2012
  4’784’400 zł 2011
  5’067’120 zł  2010
  4’089’960 zł  2009
  4’533’000 zł  2008
  800’000 euro 3’022’000 zł  2008
  3’186’800 zł 2007
  3’133’280 zł 2006
  3’506’560 zł 2005
  3’714’800 zł 2004
  3’262’560 zł 2003
  3’104’800 zł 2002
  3’196’800 zł 2001
  3’518’160 zł 2000

  * Kurs średni euro NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy

  Na 2000 4,3977
  Na 2001 3,9960
  Na 2002 3,8810
  Na 2003 4,0782
  Na 2004 4,6435
  Na 2005 4,3832
  Na 2006 3,9166
  Na 2007 3,9835
  Na 2008 3,7775
  Na 2009 3,4083
  Na 2010 4,2226
  Na 2011 3,9870
  Na 2012 4,4112
  Na 2013 4,1138
  Na 2014 4,2163
  Na 2015 4,1755
  Na 2016** 4,2437
  Na 2017 4,2976

  ** Od 2016 roku kurs średni euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy