Normy szacunkowe działów specjalnych produkcji rolnej 2019

Piotr Szulczewski 12.10.2018 09:28 (aktualizacja: )

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik będący rolnikiem nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. W 2019 r. wysokość norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych została podwyższona o wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. (M. P. poz. 517) ogłosił, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 108,5 (wzrost cen o 8,5%). Tak więc Minister Finansów uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS dokonuje zmian wysokości norm szacunkowych dochodu o wskaźnik 8,5%.

Normy na rok 2019 przedstawiać będą się jak poniżej w tabeli.

Normy szacunkowe z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.

Źródło: projekt rozporządzenia na legislacja.rcl.gov.pl

[aktualizacja 19.12.2018 r.]: opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U.2018 poz. 2362)

RolnikPodatek PIT