Składki ZUS

Katarzyna Sudaj

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2023
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2023Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
4161,00 złxxx**4161,00 zł812,23 zł332,88 zł101,94 zł69,49 złxxx**101,94 zł

Pełne składki ZUS w 2022 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1316,54 zł + składka zdrowotna 2023, a z ubezpieczeniem chorobowym 1418,48 zł + składka zdrowotna 2023.

 

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2022
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2022Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
3553,20 złxxx**3553,20 zł693,58 zł284,26 zł87,05 zł59,34 złxxx**87,05 zł

Pełne składki ZUS w 2022 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1124,23 zł + składka zdrowotna 2022, a z ubezpieczeniem chorobowym 1211,28 zł + składka zdrowotna 2022.

 

Konto firmowe za 0 zł, a do tego premia do 2000 zł. Przejdź do wniosku >>

 

Uwaga!** Od stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do samodzielnego ustalania sumy składek ZUS. W myśl nowych przepisówwysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie bowiem od wysokości osiąganego dochodu oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby mające problem z ustaleniem wysokości składki zdrowotnej mogą skorzystać z kalkulatora składki zdrowotnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulator dostępny jest tutaj.

Uwaga! Nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do opłacania niższych składek ZUS uzależnionych od wysokości dochodu - Mały ZUS Plus.

Zmiana terminu opłacania składek ZUS

Przepisy Polskiego Ładu zmieniły terminy opłacania składek ZUS. Od stycznia 2022 r. obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek za poprzedni miesiąc:

 • do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych m.in. urzędów gminy, miasta;
 • do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, kościołów, ZUS, ZOZ, itp.;
 • do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, a więc płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych (spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych.

archiwalne składki

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

 1. art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
  1) ubezpieczenie emerytalne;
  2) ubezpieczenia rentowe;
  3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
  4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)

Publikacja zawiera linki afiliacyjne