Składki ZUS 2022

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 15:07 (aktualizacja: )

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2022
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2022Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
3553,20 złxxxxx**3553,20 zł693,58 zł284,26 zł87,05 zł59,34 złxxxx**87,05 zł

Uwaga!** Od stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie do samodzielnego ustalania sumy składek ZUS. W myśl nowych przepisów wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie bowiem od wysokości osiąganego dochodu oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby mające problem z ustaleniem wysokości składki zdrowotnej mogą skorzystać z kalkulatora składki zdrowotnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulator dostępny jest tutaj.

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

» Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej w 2022 r. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2021
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2021Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
3155,40 zł4242,38 zł3155,40 zł615,93 zł252,43 zł77,31 zł52,70 zł381,81 zł77,31 zł

1380,18 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1457,49 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

Uwaga! Nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do opłacania niższych składek ZUS uzależnionych od wysokości dochodu - Mały ZUS Plus.

Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Zmiana terminu płatności składek ZUS

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych.

archiwalne składki

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)