Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

ZUS

Archiwum - ZUS przedsiębiorców

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 696,47 zł 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł 3104,57 zł 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 42,76 zł 279,41 zł 58,20 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

 

>>> Znamy już wysokość składek ZUS na 2016 <<<

 

1034,08 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1092,28 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące do 31 marca 2015 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 699,56 zł 757,76 zł 279,41 zł 58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł 3104,57 zł 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł 279,41 zł 58,20 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

1037,17 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1095,37 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 roku

Poniższe kwoty obliczone zostały na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2014
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 661,92 zł 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2247,60 zł 3004,48 zł 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł 270,40 zł 55,07 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

33,71 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

 

Składki ZUS za styczeń - grudzień 2013 roku

Podstawa wymiaru Składki ZUS za styczeń - grudzień 2013
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 656,09 zł 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
01-12.2013 01-12.2013 01-12.2013 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
2227,80 zł 2908,13 zł 2227,80 zł 434,87 zł 178,22 zł 54,58 zł 43,00 zł 261,73 zł 54,58 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93% od 1 kwietnia 2012

972,40 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1026,98 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

33,42 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS za kwiecień - grudzień 2012 roku

Podstawa wymiaru Składki ZUS za kwiecień - grudzień 2012
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 623,05 zł 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
01-12.2012 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.* 1,93%
2115,60 zł 2828,31 zł 2115,60 zł 412,97 zł 169,25 zł 51,83 zł 40,83 zł 254,55 zł 51,83 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

929,43 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

981,26 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

31,73 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS za luty - marzec 2012 roku

Podstawa wymiaru Składki ZUS za luty - marzec 2012
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 617,55 zł 669,38 zł 254,55 zł 51,83 zł
01-12.2012 01-12.2012 01-12.2012 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
2115,60 zł 2828,31 zł 2115,60 zł 412,97 zł 169,25 zł 51,83 zł 35,33 zł 254,55 zł 51,83 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67%

 

923,93 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

975,76 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

31,73 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS za styczeń 2012 roku

Podstawa wymiaru Składki ZUS za styczeń 2012
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 575,24 zł 627,07 zł 254,55 zł 51,83 zł
01-12.2012 01-12.2012 01-12.2012 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. 6% Chor. Wyp.*
2115,60 zł 2828,31 zł 2115,60 zł 412,97 zł 126,94 zł 51,83 zł 35,33 zł 254,55 zł 51,83 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67%

 

881,62 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

933,45 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

31,73 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS za styczeń - grudzień 2011 roku

Podstawa wymiaru Składki ZUS za styczeń - grudzień 2011
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 547,99 zł 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
01-12.2011 01-12.2011 01-12.2011 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
2015,40 zł 2704,31 zł 2015,40 zł 393,41 zł 120,92 zł 49,38 zł 33,66zł 243,39 zł 49,38 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych - zmiana od 1 kwietnia 2009 z 1,8% na 1,67%

840,76 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

890,14 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

30,23 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Obowiązywała w okresie Podstawa Składki
Emery-
talne
Ren-
towe
Choro-
bowe
Wypad
kowe
Razem
konto
83..1
Zdro-
wotne
78..2
Fundusz
Pracy
73..3
Razem
składka
01-12.2010 społ: 1887,60
zdro: 2592,46
368,46 113,26 46,25 31,52 559,49 233,32 46,25 839,06
04-12.2009 społ: 1915,80
zdro: 2491,57
373,96 114,95 46,94 31,99 567,84 224,24 46,94 839,02
03.2009 społ: 1915,80
zdro: 2491,57 
373,96 114,95 46,94 34,48 570,33 224,24 46,94 841,51
01-02.2009 społ: 1915,80
zdro: 2392,76
373,96 114,95 46,94 34,48 570,33 215,35 46,94 832,62
12.2008 społ: 1781,13
zdro: 2392,76
347,68 106,87 43,64 32,06* 530,25 215,35 43,64 789,24
09-11.2008 społ: 1770,82
zdro: 2364,27 
345,66 106,25 43,39 31,87* 527,17 212,78 43,39 783,34
06-08.2008 społ: 1790,39
zdro: 2287,40
349,48 107,42 43,86 32,23* 532,99 205,87 43,86 782,72
03-05.2008 społ: 1739,90
zdro: 2328,80 
339,63 104,39 42,63 31,32* 517,97 209,59 42,63 770,19
01-02.2008 społ: 1622,05
zdro: 2168,30
316,62 97,32 39,74 29,20* 482,88 195,15 39,74 717,77
12.2007 społ: 1622,05
zdro: 2168,30
316,62 162,21 39,74 29,20* 547,77 195,15 39,74 782,66
09-11.2007 społ: 1586,60
zdro: 2109,46
309,70 158,66 38,87 28,56* 535,79 189,85 38,87 764,51
07-08.2007 społ: 1625,48
zdro: 2053,34
317,29 162,55 39,82 29,26* 548,92 184,80 39,82 773,54
06.2007 społ: 1625,48
zdro: 2053,34
317,29 211,31 39,82 29,26* 597,68 184,80 39,82 822,30
03-05.2007 społ: 1597,51
zdro: 2116,88
311,83 207,68 39,14 28,76* 587,41 190,52 39,14 817,07
01-02.2007 społ: 1478,80
zdro: 1970,65
288,66 192,24 36,23 26,62* 543,75 177,36 36,23 757,34
12.2006 społ: 1478,80
zdro: 1970,65
288,66 192,24 36,23 26,62* 543,75 172,43 36,23 752,41
09-11.2006 społ: 1456,36
zdro: 1936,75
284,28 189,33 35,68 26,21* 535,50 169,47 35,68 740,65
06-08.2006 społ: 1518,11
zdro: 1904,66
296,34 197,35 37,19 27,33* 558,21 166,66 37,19 762,06
04-05.2006 społ: 1517,17
zdro: 2002,91
296,15 197,23 37,17 27,31* 557,86 175,25 37,17 770,28
03.2006 społ: 1517,17
zdro: 2002,91
296,15 197,23 37,17 29,28* 559,83 175,25 37,17 772,25
01-02.2006 społ: 1408,34
zdro: 1871,73
274,91 183,08 34,50 27,18* 519,67 163,78 34,50 717,95
12.2005 społ: 1408,34
zdro: 1871,73
274,91 183,08 34,50 27,18* 519,67 159,10 34,50 713,27
09-11.2005 społ: 1391,12
zdro: 1852,73
271,55 180,85 34,08 26,85* 513,33 157,48 34,08 704,89
06-08.2005 społ: 1449,27
zdro: 1818,93
282,90 188,41 35,51 27,97* 534,79 154,61 35,51 724,91
03-05.2005 społ: 1443,28
zdro: 1910,99
281,73 187,63 35,36 27,86* 532,58 162,43 35,36 730,37
01-02.2005 społ: 1361,96
zdro: 1822,13
265,85 177,05 33,37 26,29* 502,56 154,88 33,37 690,81
12.2004 społ: 1361,96
zdro: 1822,13
265,85 177,05 33,37 26,29* 502,56 150,33 33,37 686,26
09-11.2004 społ: 1338,32
zdro: 1799,46
261,24 173,98 32,79 25,83* 493,84 148,46 32,79 675,09
06-08.2004 społ: 1399,30
zdro: 1782,47
273,14 181,91 34,28 27,01* 516,34 147,05 34,28 697,67
03-05.2004 społ: 1366,10
zdro: 1861,44
266,66 177,59 33,47 26,37* 504,09 153,57 33,47 691,13
01-02.2004 społ: 1296,01
zdro: 1756,19
252,98 168,48 31,75 25,01* 478,22 144,89 31,75 654,86
12.2003 społ: 1296,01
zdro: 1756,19
252,98 168,48 31,75 25,01* 478,22 140,50 31,75 650,47
09-11.2003 społ: 1284,61
zdro: 1717,37
250,76 167,00 31,47 24,79* 474,02 137,39 31,47 642,88
06-08.2003 społ: 1337,21
zdro: 1689,63
261,02 173,84 32,76 25,81* 493,43 135,17 32,76 661,36
04 i 05.2003 społ: 1335,25
zdro: 1779,43
260,64 173,58 32,71 25,77* 492,70 142,35 32,71 667,76
03.2003 1335,25 260,64 173,58 32,71 25,77* 492,70 106,82 32,71 632,23
01.2003-02.2003 1257,49 245,46 163,47 30,81 24,27* 464,01 100,60 30,81 595,42
12.2002 1257,49 245,46 163,47 30,81 20,37 460,11 97,46 30,81 588,38
09-11.2002 1237,17 241,50 160,83 30,31 20,04 452,68 95,88 30,31 578,87
06-08.2002 1293,32 252,46 168,13 31,69 20,95 473,23 100,23 31,69 605,15
03-05.2002 1291,79 252,16 167,93 31,65 20,93 472,67 100,11 31,65 604,43
12.2001-02.2002 1228,37 239,78 159,69 30,10 19,90 449,47 95,20 30,10 574,77
09-11.2001 1204,15 235,05 156,54 29,50 19,51 440,60 93,32 29,50 563,42
06-08.2001 1226,13 239,34 159,40 30,04 19,86 448,64 95,03 30,04 573,71
03-05.2001 1231,04 240,30 160,04 30,16 19,94 450,44 95,41 30,16 576,01
01.2001-02.2001 1143,46 223,20 148,65 28,01 18,52 418,38 88,62 28,01 535,01
12.2000 1143,46 223,20 148,65 28,01 18,52 418,38 85,76 28,01 532,15
09-11.2000 1121,87 218,99 145,84 27,49 18,17 410,49 84,14 27,49 522,12
06-08.2000 1121,19 218,86 145,75 27,47 18,16 410,24 84,09 27,47 521,80
03-05.2000 1113,79 217,41 144,79 27,29 18,04 407,53 83,53 27,29 518,35
12.1999-02.2000 1028,4 200,74 133,69 25,20 16,66 376,29 77,13 25,20 478,62
09-11.1999 995,69 194,36 129,44 24,39 16,13 364,32 74,68 24,39 463,39
06-08.1999 959,11 187,22 124,68 23,50 15,54 350,94 71,93 23,50 446,37
03-05.1999 806,92 157,51 104,9 19,77 13,07 295,25 60,52 19,77 375,54
01-02.1999 749,35 146,27 97,42 18,36 12,14 274,19 56,20 18,36 348,75

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą
(zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi od 1.01.2003r. - 31.03.2006r. - 1,93%, a od 01.04.2006r. - 1,80%.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2003r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz.1586) dawne uzupełnienia numerów rachunków bankowych ZUS: "-51", "-52" oraz "-53" uległy zmianie odpowiednio na: "83..1", "78..2", 73..3".


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj