Pobierz e-pity 2022

Mały ZUS Plus

Redakcja PIT.pl 22.11.2019 03:27 (aktualizacja: )

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne to jedno z najistotniejszych obciążeń wielu polskich przedsiębiorców. Część z nich może skorzystać jednak z atrakcyjnych warunków, które oferuje mały ZUS plus.

31 stycznia mija termin składania wniosków o opłacanie Małego ZUS Plus

Składki na ubezpieczenia społeczne to jeden ze stałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu właścicieli firm narzeka przy tym na ich wysokość. Dobra informacja jest jednak taka, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kilka sposobów na ich obniżenie. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start i preferencyjnej stawki. Do tych bardziej doświadczonych adresowany jest mały ZUS plus, w którym podstawa wymiaru składek zależy od tego, jaki roczny przychód z działalności gospodarczej osiągnął ubezpieczony. Warto dowiedzieć się wobec tego, kto może skorzystać z małego ZUS plus, i jak to zrobić.

Mały ZUS plus foto Piotr Swat

Źródło: Piotr Swat/Shutterstock.com

Mały ZUS plus: szansa na niższe stawki

Składki na ubezpieczenia społeczne kojarzą się ze stałymi kwotami, które trzeba co miesiąc przelewać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obciążenie z tego tytułu jest oczywiście największe w przypadku bardziej doświadczonych przedsiębiorców: przez pierwsze pół roku korzystać można z ulgi na start, a przez następne 24 miesiące z preferencyjnych składek ZUS. Standardowe składki są jednak stosunkowo dużym wydatkiem. Preferencyjny okres można przedłużyć przy pomocy małego ZUS plus. Skorzystają z niego przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej wyniósł w poprzednim roku kalendarzowym mniej niż 120 000 zł. W takim przypadku wysokość składek na ubezpieczenia społeczne będzie uzależniona od dochodu.

Kto może skorzystać z małego ZUS plus?

Z małego ZUS plus nie mogą jednak skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Jest to opcja zarezerwowana dla osób, które:

  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni,
  • osiągnęły przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie wyższy od 120 tysięcy złotych,
  • podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale pomiędzy 30% wynagrodzenia minimalnego a 60% średniej prognozowanej pensji.

Ponadto z małego ZUS plus wykluczone są także niektóre grupy przedsiębiorców:

  • spełniają warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach od podstawy wymiaru składek wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia,
  • rozliczający się na podstawie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia z podatku VAT,
  • podlegający obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej - z małego ZUS plus nie skorzystają więc np. wspólnicy spółek jawnych,
  • osoby, które w aktualnym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały te same obowiązki dla obecnego lub byłego pracodawcy na podstawie umowy o pracę,
  • wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, jednoosobowych spółek z o.o.,
  • osoby wykonujące wolne zawody, artyści, twórcy,
  • przedsiębiorcy prowadzący niepubliczne lub publiczne szkoły, placówki wychowania przedszkolnego.

Mały ZUS plus: jak długo można korzystać?

Z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Mały ZUS Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku dalszego spełniania warunków korzystania z małego ZUS plus, przedłużenie po roku odbędzie się automatycznie.

Co ważne: Mały ZUS plus obejmuje jedynie kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, nie dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne, które należy opłacać w pełnej wysokości.

Wysokość składek małego ZUS plus

W przeciwieństwie do innych składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku małego ZUS plus, podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawa wymiaru składek może wynieść od 30% minimalnego wynagrodzenia do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Aby obliczyć ją w wygodny sposób, warto skorzystać z udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kalkulatora. Należy w nim wskazać osiągnięty w danym roku przychód, dochód, okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz formę opodatkowania. Przykładowo: dla osób, które osiągnęły przychód w wysokości 80.000 zł, a ich dochód wyniósł 60.000 zł w poprzednim roku podatkowym, podstawa opodatkowania na podstawie małego ZUS plus wyniesie 2459,02 zł. Jeżeli przychód wyniósł 50.000 zł, a dochód 40.000 zł, podstawa opodatkowania to 1639,35 zł. Dla porównania: przedsiębiorca, który osiągnął dochód w wysokości 80.000 zł, nie skorzysta z małego ZUS plus, ponieważ podstawa wymiaru składek będzie wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak zarejestrować się do małego ZUS plus?

Aby skorzystać z małego ZUS plus, należy najpierw wyrejestrować się z ubezpieczeń, składając druk ZUS ZWUA z kodem rozpoczynającym się od 05 70, 05 72 w przypadku przedsiębiorców, którzy utracili prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS. Następnie w celu korzystania z małego ZUS plus należy dokonać ponownej rejestracji z kodami 05 90 w przypadku osób nieposiadających ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz 05 92 dla ubezpieczonych, którzy mają ustalone to prawo. Całą procedurę można przejść za pośrednictwem portalu CEIDG, zatwierdzając rejestrację do małego ZUS plus profilem zaufanym.

Rzecznik MSP chce stopniowego zniesienia limitu przychodów w „Małym ZUS+”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przekazał do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uwagi na temat projektu przepisów wprowadzających tzw. Mały ZUS plus, zgodnie z którym od 2020 roku składki ubezpieczeniowe dla najmniejszych przedsiębiorców będą liczone od dochodu. Rzecznik MSP przedstawił swoje propozycje ...

Rzecznik MSP chce stopniowego zniesienia limitu przychodów w „Małym ZUS+”