Pobierz e-pity 2022

Mały ZUS

12.02.2019 10:51 (aktualizacja: )

Składki na ubezpieczenia społeczne to jedno z najistotniejszych obciążeń, które muszą regulować przedsiębiorcy. Jedną z propozycji ich obniżenia jest mały ZUS.

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością regulowania różnego typu opłat. Jedną z najważniejszych informacji jest przy tym wysokość składek ZUS. O ile te w pierwszym okresie funkcjonowania działalności na rynku są stosunkowo niskie, następnie rosną i dla wielu osób są główną przeszkodą w otwarciu firmy. Nie oznacza to jednak, że po okresie regulowania preferencyjnych składek przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania ich w pełnej wysokości. Niższe składki ZUS są możliwe dzięki programowi mały ZUS. Warto dowiedzieć się, kto się do niego kwalifikuje i jak obliczyć podstawę wymiaru składek.

Źródło: Grabowski Foto/Shutterstock.com

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne

Każda osoba zastanawiająca się nad założeniem własnej działalności gospodarczej przed podjęciem decyzji powinna przeanalizować koszty, z jakimi wiąże się ten krok. Oczywiście do najważniejszych z nich należą podatki, jednak na tym wcale nie kończy się lista wydatków. Kluczowy obowiązek dotyczy składek ZUS, których wysokość jest jednym z najbardziej niepokojących przedsiębiorców czynników. Pełne składki, obliczane z podstawy wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynoszą w 2021 roku 1 457,49 zł, jeżeli ubezpieczony korzysta z ubezpieczenia chorobowego, oraz 1 380,18 zł, jeżeli tego nie robi. Kwota to może być jednak niższa w przypadku początkujących przedsiębiorców. Do ich dyspozycji pozostają dwa narzędzia:

  • Ulga na start: umożliwia przez pierwsze 6 miesięcy uzyskanie zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Wówczas trzeba regulować jedynie składki zdrowotne, które w 2021 roku wynoszą 381,81 zł.
  • Preferencyjna stawka: w następnym okresie możliwe jest skorzystanie z preferencyjnych składek obliczanych od podstawy wymiaru składek w wysokości nie niższej od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Okres korzystania z preferencyjnych składek wynosi 24 miesiące. Ich wysokość w 2021 roku to natomiast 647,59 zł w przypadku opłacania ubezpieczenia chorobowego oraz 627,01 zł, jeżeli ubezpieczony z tego zrezygnował.

Jak widać, jeżeli nie istnieją przeciwwskazania, regulowanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest możliwe przez okres pierwszych 30 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Potem należy natomiast opłacać składki od pełnej podstawy wymiaru składek. Nie w każdym przypadku będzie to konieczne. Część przedsiębiorców może skorzystać z małego ZUS.

Mały ZUS plus: na czym polega?

W przeciwieństwie do standardowej wysokości ZUS-u, gdzie podstawa wymiaru składek jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, mały ZUS pozwala na dostosowanie wysokości odprowadzanej co miesiąc kwoty do osiągniętego przez przedsiębiorcę w ostatnim roku kalendarzowym dochodu. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie więc różnić się w zależności od przypadku, jednak nie może być niższa od równowartości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co ważne: mały ZUS nie jest dostępny dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. Pod uwagę należy wziąć kilka różnych kryteriów.

Kto może skorzystać z małego ZUS plus?

Chcesz skorzystać z małego ZUS plus? Sprawdź, czy spełniasz niezbędne warunki. Zakład ubezpieczeń społecznych oferuje to przedsiębiorcom, którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub przepisów szczególnych i robili to przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
  • przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym wyniósł nie więcej niż 120 000 zł, o ile była prowadzona przez cały rok, w przypadku krótszego okresu należy natomiast podzielić przychód przez liczbę dni w roku i pomnożyć przez liczbę dni, w których funkcjonowała działalność,
  • nie spełniają warunków umożliwiających korzystanie z preferencyjnych składek,
  • z ulgi mały ZUS nie mogą korzystać także przedsiębiorcy, którzy w bieżącym lub poprzednim roku wykonywali te same obowiązki w ramach umowy o pracę u aktualnego lub byłego pracodawcy,
  • z ulgi mały ZUS są także wykluczone osoby rozliczające się na karcie podatkowej i zwolnione z podatku VAT,
  • Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać m.in. twórcy, wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, jednoosobowych spółek z ograniczoną działalnością w zakresie wolnych zawodów lub prowadzący placówki oświatowe.

 

Mały ZUS plus: podstawa wymiaru składek

Z małego ZUS plus mogą realnie skorzystać przedsiębiorcy, których roczny dochód z działalności gospodarczej przekłada się na podstawę wymiaru składek od 30% minimalnego wynagrodzenia aż do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a więc progów przyjętych dla z jednej strony preferencyjnych składek, a z drugiej pełnego ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił przy tym kalkulator, który pozwala na łatwe obliczenie wymiaru składek na ubezpieczenia. Należy podać w nim przede wszystkim dochód z działalności gospodarczej w ubiegłym roku, liczbę dni prowadzenia dg oraz sposób opodatkowania działalności.

Rejestracja do małego ZUS plus

Skorzystanie z ulgi mały ZUS plus jest stosunkowo proste. W tym celu należy jednak najpierw wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń społecznych. W tym celu należy posłużyć się formularzem ZUS ZWUA i w przypadku osób, które zakończyły okres płacenia preferencyjnych składek, wykorzystać kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla takiej sytuacji, a więc rozpoczynający się od 05 70 lub 05 72. Następne konieczne jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. Kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla małego ZUS plus to 05 90 (dla osób nieposiadających ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz 05 92 w przeciwnym wypadku. Aby korzystać z małego ZUS plus, można posłużyć się formularzem CEIDG-1 i załatwić wszystkie formalności w wygodnej formie przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

 

Działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy a preferencyjny ZUS

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą i w ramach ulgi na start przez 24 miesiące mógł opłacać składki ZUS w wysokości nawet 30% minimalnego wynagrodzenia. Po pół roku nawiązał współpracę w ramach B2B z byłym pracodawcą. Stracił tym samym prawo do preferencyjnego ZUS. Jednak ...

Działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy a preferencyjny ZUS

Mały ZUS w 2022 r.

Przedsiębiorca, który spełnia określone warunki, a jego roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2021 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł, może skorzystać z preferencji zwanej potocznie małym ZUS i opłacać za siebie składki społeczne od podstawy ...

Mały ZUS w 2022 r.

Wzrost płacy minimalnej w 2022 r. to wyższe składki ZUS

W 2022 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jej wzrost automatycznie zwiększy wysokość zobowiązań składkowych wobec ZUS za niektórych ubezpieczonych. Na jej podstawie ustala się bowiem wynagrodzenie pracownikom oraz najniższą podstawę wymiaru składek przedsiębiorcom, jak również ...

Wzrost płacy minimalnej w 2022 r. to wyższe składki ZUS

Korzystanie z małego ZUS w 2021 r.

W ramach tzw. małego ZUS w 2021 r. składki społeczne mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez cały ubiegły rok, ale nie mniej niż 60 dni ...

Korzystanie z małego ZUS w 2021 r.

Jak zrezygnować z małego ZUS-u?

Z „małego ZUS" możesz zrezygnować w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Wyrejestrowania i zarejestrowania do „małego ZUS” dokonujesz na dwóch, odrębnych wnioskach. Zmianę tę możesz przeprowadzić online lub ...

Jak zrezygnować z małego ZUS-u?

Jak wyliczyć składkę na mały ZUS?

Już od stycznia 2019 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku wyliczyć składkę na tzw. mały ZUS ...

Jak wyliczyć składkę na mały ZUS?

Dlaczego mały ZUS trzeba zgłosić już do 8 stycznia?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92. 7-dniowy termin jest rozwiązaniem systemowym, nie dotyczy tylko małego ZUS-u - wyjaśnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii …

Dlaczego mały ZUS trzeba zgłosić już do 8 stycznia?