Rzecznik MSP chce stopniowego zniesienia limitu przychodów w „Małym ZUS+”

Katarzyna Sudaj

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przekazał do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uwagi na temat projektu przepisów wprowadzających tzw. Mały ZUS plus. Planuje się, że od 2020 roku składki ubezpieczeniowe dla najmniejszych przedsiębiorców będą liczone od dochodu. Rzecznik MSP przedstawił swoje propozycje zmian w projektowanych przepisach. Co proponuje Rzecznik MSP?

Stopniowa rezygnacja z rocznego limitu przychodów

W projekcie ustawy MPiT określiło roczny limit przychodów na poziomie 120 tys. zł. Rzecznik MSP zwraca jednak uwagę, że są takie grupy małych przedsiębiorców (drobny handel czy pośrednictwo), którzy choć mają przychód (obrót) wyższy niż 10 tys. zł miesięcznie (czyli ponad 120 tys. zł rocznie), to z powodu niskiej marży osiągają dochody poniżej projektowanego limitu 6 tys. zł miesięcznie. Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy o Małym ZUS-ie Plus ci przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z preferencji w składkach ZUS. Rzecznik MSP szacuje, że ta grupa liczy ok. 950 tys. mikrofirm. To ze względu na nich rzecznik proponuje stopniowe znoszenie limitu przychodowego poprzez ustalenie progów:

  • do 150 tys. zł przychodu w 2020 roku,
  • do 500 tys. zł przychodu w 2021 roku,
  • do  mln zł przychodu w 2023 roku,
  • bez limitu w 2024 roku.

Źródło: Rzecznik MSP

Mały ZUS Plus dla ryczałtowców i karty podatkowej

Istnieje potrzeba, aby możliwość skorzystania z opłacania składek ZUS w wysokości uzależnionej od dochodu została rozszerzona również na przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek ryczałtowo albo na zasadach karty podatkowej i jednocześnie rejestrują sprzedaż na kasie fiskalnej (np. kosmetyczki i fryzjerzy).

Więcej czasu na wybór małego ZUS Plus

Pamiętamy tegoroczny pośpiech, gdy zamiar skorzystania z możliwości opłacania małego ZUS od przychodu należało zgłosić już do 8 stycznia 2019 roku. A wcześniej zdążyć z wyrejestrowaniem z ZUS na ogólnych zasadach. Teraz ustawodawca przewidział wydłużenie tego terminu do końca stycznia danego roku.

Ile wyniosą nowe składki ZUS uzależnione od dochodu?

Jednak rzecznik MSP sugeruje, że w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub wznawiających ją, należy wydłużyć ten termin do końca następnego miesiąca. 

Niech KAS informuje ZUS o zmianie formy opodatkowania lub kwocie rocznego przychodu/dochodu

Rzecznik MSP sugeruje, że powinno się ograniczyć ZUS możliwość żądania dokumentów od przedsiębiorców w nieuzasadnionych przypadkach.

Niższe składki ZUS od dochodu bez ograniczeń czasowych

W projekcie ustawy o Małym ZUS Plus przewidziano, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Przedsiębiorca o niskich przychodach i dochodach mógłby opłacać składki ZUS uzależnione od jego "zarobków" tylko przez 3 lata w ciągu 5 lat przowadzonej firmy. Rzecznik MSP postuluje, aby całkowicie znieść to ograniczenie. To poziom przychodów i dochodów powinien uzależniać wysokość opłacanej składki ZUS.

Niski ZUSZUS