Pobierz e-pity 2022

Niski ZUS

Nowy rok w składce zdrowotnej

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest przewidziany rok składkowy obowiązujący od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku. Opłacają oni składkę zdrowotną naliczoną od podstawy wymiaru ustalonej w oparciu o firmowy dochód z poprzedniego miesiąca. Z dniem 1 lutego 2023 r. rozpoczął się nowy rok składkowy. Kiedy zapłacą pierwszą składkę zdrowotną w nowym roku składkowym?

Nowy rok w składce zdrowotnej

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 r.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność generalnie są uzależnione od formy opodatkowania firmowych przychodów. Przepisy ustawy zdrowotnej określają jednak minimalną wysokość tej podstawy, do której wyliczenia potrzebna jest ...

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 r.