Niski ZUS

Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.

W 2023 roku nastąpi dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i wyższa jest kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Określają one limity w podstawach wymiaru składek ubezpieczeniowych w ZUS ...

Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.