Pobierz e-pity 2020

Niski ZUS

Korzystanie z małego ZUS w 2021 r.

W ramach tzw. małego ZUS w 2021 r. składki społeczne mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez cały ubiegły rok, ale nie mniej niż 60 dni ...

Korzystanie z małego ZUS w 2021 r.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - ZUS bada problem i ocenia skutki

Nadmierne wykorzystywanie umów zleceń, niejasny i skomplikowany system rozliczania oraz pogłębienie niesprawiedliwości społecznej - to główne negatywne zjawiska związane ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych. ZUS zlecił zbadanie problemu. Powstał raport pt. “Pełne dochody - niepełne składki". Czy to krok w kierunku potencjalnej reformy systemu naliczania składek ZUS?

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - ZUS bada problem i ocenia skutki

Prezes ZUS przypomina o formach wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych Covid-19

II fala epidemii Covid-19 to czas kiedy wielu przedsiębiorców wykorzystało już możliwe formy wsparcia. Procedowane są przepisy tarczy 6.0. Tarcza 6.0 i 5.0 to pomoc jedynie dla niektórych branż. Stąd prezes ZUS przypomina o możliwościach ubiegania się przez przedsiębiorców o odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę i rozłożenie płatności na raty ...

Prezes ZUS przypomina o formach wsparcia dla  przedsiębiorców dotkniętych Covid-19