Niski ZUS

Jak zrezygnować z małego ZUS-u?

Z „małego ZUS" możesz zrezygnować w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Wyrejestrowania i zarejestrowania do „małego ZUS” dokonujesz na dwóch, odrębnych wnioskach. Zmianę tę możesz przeprowadzić online lub ...

Jak zrezygnować z małego ZUS-u?

Dodatkowa infolinia w sprawie małego ZUS-u

Zainteresowanie małych przedsiębiorców możliwością opłacania niskich składek ZUS uzależnionych od wysokości przychodu jest tak duże, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił dodatkowe numery telefonów z infolinią z infolinią na temat nowych przepisów ...

Dodatkowa infolinia w sprawie małego ZUS-u

Dlaczego mały ZUS trzeba zgłosić już do 8 stycznia?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92. 7-dniowy termin jest rozwiązaniem systemowym, nie dotyczy tylko małego ZUS-u - wyjaśnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii …

Dlaczego mały ZUS trzeba zgłosić już do 8 stycznia?