Pobierz e-pity 2020

Niski ZUS

COVID-19 Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego

Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, w razie wystąpienia określonego ryzyka, mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do świadczeń tych zalicza się zasiłek opiekuńczy należny m.in. z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki ...

COVID-19 Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

W określonych sytuacjach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oraz ewentualnie na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) w ZUS. Jest tak m.in. wtedy, gdy ...

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

Składki ZUS odroczone o trzy miesiące

W ramach Tarczy Antykryzysowej rząd zapowiedział odroczenie płatności składek ubezpieczeniowych na ZUS o 3 miesiące. Późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty, a samo odroczenie i rozłożenie na raty będzie bez dodatkowych opłat ...

Składki ZUS odroczone o trzy miesiące