Wynagrodzenie przeciętne

Stawka Okres
4.220,69 zł II kwartał 2017 r.
4.255,59 zł III kwartał 2017 r.
4.516,69 zł IV kwartał 2017 r.
4.622,84 zł
I kwartał 2018 r.

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r.

  • Art. 20. ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    (t. jedn. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)