Wynagrodzenie przeciętne

08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )
StawkaOkres
4.950,94 złI kwartał 2019 r.
4.863,74 złIV kwartał 2018 r.
4.580,20 złIII kwartał 2018 r.

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r.

  • Art. 20. ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    (t. jedn. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)