Wynagrodzenie przeciętne

08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )
StawkaOkres
5.657,30 złIII kwartał 2021 r.
5.504,52 złII kwartał 2021 r.
5681,56 złI kwartał 2021 r.
5457,98 złIV kwartał 2020 r.
5.168,93 złIII kwartał 2020 r.
5.024,48 złII kwartał 2020 r.
5.331,47 złI kwartał 2020 r.
5.198,58 złIV kwartał 2019 r.

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.

  • Art. 20. ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    (t. jedn. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)