Pobierz e-pity 2022

Rolnicy i KRUS - praktyczny poradnik

Optymalizacja składek z wykorzystaniem KRUS

W przypadku umowy o pracę, zlecenie, stosunku służbowego, rolnik podlega składkom z tytułu tych umów co automatycznie eliminuje obowiązek płacenia składek do KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego ...

Optymalizacja składek z wykorzystaniem KRUS

Składki KRUS - praktyczny poradnik

Składka chorobowa, wypadkowa, macierzyńska dotyczy: rolnika, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownika rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych ...

Składki KRUS - praktyczny poradnik