Pobierz e-pity 2022

Diety - Delegacje pracowników

Kierowca w transporcie międzynarodowym bez podróży służbowej

W krajowym prawie pracy funkcjonują dwie definicje podróży służbowej - jedna dla ogółu pracowników, a druga wyłącznie dla kierowców zawodowych. W przypadku kierowców definicja ta wynika z ustawy o czasie pracy kierowców, która w lutym 2022 r. uległa w tym zakresie istotnym zmianom ...

Kierowca w transporcie międzynarodowym bez podróży służbowej

Rozliczanie pracowniczych przejazdów służbowych

Przejazdy służbowe realizowane w ramach podróży służbowych lub jazd lokalnych, podlegających rozliczeniu w zakresie czasu pracy i poniesionych przez pracownika wydatków. W zależności od sytuacji, przejazdy w celach służbowych mogą w całości lub w części zaliczać się do czasu pracy ...

Rozliczanie pracowniczych przejazdów służbowych

Delegacja a nadgodziny

W czasie delegacji nadgodziny należą się tylko w przypadku pracy ponad normalny, standardowy czas pracy. Samo przebywanie w delegacji przez kilka dni nie oznacza, że pracownik cały czas jest w pracy ...

Delegacja na terenie kraju

Z tytułu wyjazdu w delegację na terenie kraju pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb ...

Delegacja za granicą

W przypadku wyjazdu za granicę pracownikowi przysługują: diety, zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów, noclegów oraz innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb ...