Macierzyństwo - Pracownicy i ZUS

Prawa kobiety w ciąży - Macierzyństwo - Pracownicy i ZUS

Prawa kobiety w ciąży: Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze zapewniają pewne szczególne prawa kobietom w ciąży i w okresie bezpośrednio po niej. Przepisy te odnoszą się do tych kobiet, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę ...