Fundusz Socjalny (ZFŚS) - Pracownicy i ZUS

Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS

Podstawowym źródłem finansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest odpis odprowadzany na rachunek Funduszu. Pracodawcy tworzący ZFŚS mają w związku z tym określone obowiązki. Polegają one na odprowadzeniu kwoty odpisu na dany rok w ustawowych terminach i wysokości oraz ...

Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS

Świąteczny czas w podatku dochodowym

Koszty związane z wykreowaniem wizerunku marketingowego firmy nie można uznać za wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Gwiazdka to w wielu firmach także czas dodatkowych gratyfikacji dla pracowników. W praktyce polegają one głównie na przekazywaniu osobom uprawnionym do tego typu pomocy m.in. premii pieniężnych, kart przedpłaconych, bonów towarowych oraz paczek ...

Świąteczny czas w podatku dochodowym

Przetwarzanie danych pracowników i innych uprawnionych dla potrzeb ZFŚS

Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna być poprzedzona ustaleniem, w jakiej sytuacji materialno-bytowej znajduje się pracownik i inna osoba uprawniona. W tym celu pracodawca pozyskuje szereg informacji zawierających dane osobowe. Jako ich administrator musi je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami ...

Przetwarzanie danych pracowników i innych uprawnionych dla potrzeb ZFŚS

Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy

Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców w wielu przypadkach polega na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Niektórzy pracodawcy pozabudżetowi, w tym zatrudniający poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą jednak z niej zrezygnować ...

Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, występuje również regulamin ZFŚS. Obowiązek utworzenia wskazanych aktów zakładowych zależy głównie od ...

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, jedynym kryterium przyznawania ulgowych świadczeń z jego środków jest tzw. kryterium socjalne. Wprowadzanie innych, pozasocjalnych warunków ...

Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS