Pobierz e-pity 2022

Szczepienia ochronne

Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19

Prawo pracy przewiduje wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie - w zależności od tego, jak stanowi konkretny przepis dotyczący danego zwolnienia. Udział w szczepieniu generalnie uzasadnia udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy, jednak ...

Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Część pracodawców w celu zminimalizowania ryzyka nieobecności pracowników spowodowanych zachorowaniem na grypę zapewnia im szczepienia profilaktyczne. W księgach rachunkowych wydatki na takie świadczenie ujmuje się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Wartość szczepień jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, który ...

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

VAT od przekazania szczepień

VAT od przekazania szczepień: Wykonanie szczepień w zakresie BHP na rzecz pracowników nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług. Jest to realizacja obowiązku nałożonego przepisami prawa. Szczepienia wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ...

Szczepienia kosztem działalności gospodarczej

Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów niezależne jest od tego, czy szczepionki wykupione są dla zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub dla kontrahenta ...

Szczepienia a ZUS

Szczepienia w ramach obowiązku BHP zwolnione są w całości ze składek ZUS. W przypadku szczepień przekazywanych nieodpłatnie (gratisy dla pracownika), wysokość przychodu rozpoznawanego po stronie pracownika z tytułu świadczenia nieodpłatnego będzie podstawą naliczenia składek ZUS oraz składek zdrowotnych ...