Szczepienia a ZUS

10.11.2011 10:00 (aktualizacja: )

Szczepienia w ramach obowiązku BHP zwolnione są w całości ze składek ZUS.

W przypadku szczepień przekazywanych nieodpłatnie (gratisy dla pracownika), wysokość przychodu rozpoznawanego po stronie pracownika z tytułu świadczenia nieodpłatnego będzie podstawą naliczenia składek ZUS oraz składek zdrowotnych. Zasada ta dotyczy zarówno zatrudnionych na umowę o pracę, jak i w ramach umowy zlecenie czy dzieło.

U przedsiębiorcy kupującego szczepienia dla siebie samego ich wartość nie wpływa na wymiar składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na świadczenia częściowo odpłatne (czyli np. pracownik dostanie szczepionkę po 5 zł a na rynku jest ona warta 30 zł) – składki ZUS nie wystąpią. Pracownik musi jedynie pokryć koszt częściowej odpłatności za nabycie szczepionki. Wartość częściowo nieodpłatnego świadczenia jest zwolniona ze składek ZUS pod warunkiem, że zapis o częściowej odpłatności wynika z przepisów zakładowych prawa pracy. Zwolnieniu podlegają korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu szczepionek po cenach niższych niż detaliczne (art. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Te same zasady ustalania składek ZUS dotyczą przekazywanych pracownikowi pakietów medycznych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 10-11-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015