Szczepienia kosztem działalności gospodarczej

05.11.2011 10:00 (aktualizacja: )

Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów niezależne jest od tego, czy szczepionki wykupione są dla:

  • zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę,
  • zatrudnionych na podstawie cywilnoprawnej,
  • przekazywanych jako świadczenie w naturze kontrahentowi.

Brak jest przepisów, który wyłączałby prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (poprzednio obowiązujący art. 23 ust. 1 pkt 60 ustawy o PIT jest uchylony od 2007 r.).

Obecnie obowiązuje zatem zasada, że wydatek na szczepienia ochronne musi mieć związek z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy wydatek ten poniesiony został w celu odsprzedaży szczepionek, czy też przekazania ich pracownikowi nieodpłatnie, jeżeli pracodawca wykaże, że miało to związek z jego przychodami. Pracodawca może argumentować rozliczenie kosztu nie tylko w przypadku przekazania szczepionek w ramach przepisów BHP. Zwykłe szczepienia na grypę wykupione przez zakład pracy pozwolą osiągnąć niższy poziom absencji w pracy, a tym samym pośrednio będą wpływały na uzyskiwanie wyższych przychodów. Szczególnie widoczny staje się taki związek u pracodawców zatrudniających pracowników przy pracach narażonych na działanie czynników pogodowych (np. jesienne prace ogrodowe, zimowe odśnieżanie ulic) czy zatrudnionych w znacznych skupiskach ludzi, gdzie narażenie na kontakt z innymi zarażonymi np. wirusem grypy jest zwiększony. Nie chodzi przy tym wyłącznie o lekarzy, aptekarzy czy personel pomocniczy służby zdrowia, ale również o osoby pracujące w urzędach, kancelariach prawnych, sklepach, hipermarketach, przedszkolach itd. Jeżeli pracodawca ponosi więc koszty szczepień przeciwko chorobom, którymi są zagrożeni pracownicy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi i szczepienia te stanowią skuteczny środek profilaktyki w walce z chorobami (zagrożeniami biologicznymi) mogącymi dotknąć pracowników – to koszt jest rozliczany podatkowo (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 19.02.2009 r., ITPB3/423-697/08/AW).

Nie będzie miało również znaczenia, czy przekazanie szczepień nastąpi w ramach umów pracowniczych lub w ramach regulacji regulaminu lub układu zbiorowego pracy. W obu przypadkach uznać należy, że szczepionka stanowi dla pracodawcy koszt zatrudnienia, taki sam, jak inne pozapłacowe elementy wynagrodzenia pracownika lub jest ponoszona w związku z chęcią zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów.

Taka sama zasada udowodnienia wydatku dotyczyć będzie również kosztów wykupu szczepionki dla przedsiębiorcy.

W przypadku szczepień dla kontrahentów prawidłowym będzie zaliczenie do kosztów wydatków na produkty odsprzedawane lub wpisane w umowie współpracy jako element wynagrodzenia z tytułu świadczeń. Przekazanie nieodpłatnie szczepionki kontrahentowi bez konkretnej przyczyny takiego postępowania nie spowoduje, by wydatek na nią mógł być traktowany jako koszt uzyskania przychodów.

Jeżeli szczepienie dostępne jest dla pracownika w ramach oferowanego pakietu medycznego, to przedsiębiorstwo powinno udowodnić związek wydatku na cały pakiet uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Pakiety medyczne rozliczane są w kosztach z reguły jako pozapłacowy element wynagrodzenia pracownika (przekazywane mu również w formie aneksowania umów o pracę, zlecenie itd.), por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 grudnia 2010 r. (IBPBI/2/423-1160/10/PC).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-11-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015