Exit Tax

Nowe formularze CIT-NZ i CIT/NZI exit tax

11 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy CIT-NZ oraz CIT-NZI, czyli deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim UE ...

Nowe formularze CIT-NZ i CIT/NZI exit tax

Exit tax - podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego konstrukcję exit tax. Ich źródłem była tak zwana dyrektywa ATAD, czyli Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które ...

Exit tax - podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych

Zmiany w exit tax i cenach transferowych

Zmianę przepisów dotyczącą cen transferowych, podatku u źródła czy opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) zapisano w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o nowelizacji PIT, CIT i Ordynacji podatkowej ...

Zmiany w exit tax i cenach transferowych

MF nadgorliwie rozszerza exit tax na osoby fizyczne, wbrew UE

Zagrożenia dla polskiej gospodarki związane z nadregulacją (gold plating) przybierającą formę wprowadzania - przy okazji implementacji dyrektyw i regulacji unijnych do polskiego prawa – przepisów zbędnych, regulujących to, co działa dobrze, albo tez przepisów o wiele bardziej restrykcyjnych niż wymaga tego sama dyrektywa ...

MF nadgorliwie rozszerza exit tax na osoby fizyczne, wbrew UE