Exit tax - 3 lub 19% od osób fizycznych, 19% od osób prawnych

Piotr Szulczewski 24.08.2018 08:43 (aktualizacja: )

Stawka podatku związanego ze zmianą rezydencji podatkowej – siedziby lub miejsca zamieszkania – zależeć ma od tego, jaki podatnik decyduje się na tę zmianę oraz od wartości przenoszonego za granicę majątku. Najwyższy podatek obciążyć ma najbogatszych.

[aktualizacja 24.10.2018]: Sejm przyjął nowelizację ustawy o exit tax

W przypadku podatników CIT,podatek ustalany będzie od majątku w tym od  przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeśli zmiana siedziby powodować będzie utratę w kraju możliwości opodatkowania przychodu ze zbycia tych składników. Obowiązek zapłaty podatku dotyczyć będzie wyłącznie przypadków, gdy wartość majątku, który nie zostanie opodatkowany, przekroczy 2 mln zł. Podatek ustalany będzie od nadwyżki ponad wartość 2 mln zł.

<< Wyjazd za granicę, praca za granicą - podatek przed wyjazdem z Polski (Exit tax) >>

W przypadku osób fizycznych podatek opłacany będzie od niezrealizowanych przychodów powyżej 2 mln zł. Wyniesie on co do zasady 3-procent. Jeżeli nie będzie możliwości ustalić wymiernie wartości majątku i ustalony będzie on na zasadzie oszacowania, wówczas podatnik zastosować będzie musiał podwyższoną, 19-procentową stawką podatku.

Exit Tax