Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sejm przyjął ważne zmiany podatkowe

Katarzyna Sudaj 24.10.2018 08:30 (aktualizacja: )

Wczoraj rozpoczęło się 70. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie w wieczornym głosowaniu przyjęli kompleksową nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym zdecydowali o przyjęciu przepisów wprowadzających podatek od wyjścia tzw. exit tax. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków to przystosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy. Jednak MF nadgorliwie rozszerza exit tax na osoby fizyczne, wbrew UE

Exit tax - 3 lub 19% od osób fizycznych, 19% od osób prawnych

Sejm zdecydował również o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów wynikających z prawa własności intelektualnej: będzie można zastosować niską 5 proc. stawkę do dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box). Dzięki temu mają powstać warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjności.

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT

Zmieniono również przepisy dotyczące cen transferowych. Zaproponowano np. automatyczną analizę danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych. Ustawa przewiduje też zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych i wydłużenie terminów - np. złożenie informacji o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Kolejna rewolucja w cenach transferowych - szczegóły zmian

Ustawa przewiduje nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi, w myśl dokumentu, kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Bitcoin i inne kryptowaluty przez rok bez PCC

Wprowadza zmiany dotyczące uszczelnienia systemu poboru tzw. podatku u źródła - od należności licencyjnych, dywidend i odsetek. Ustawa proponuje także zmiany dotyczące klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

Z kolei nowe rozwiązania MDR zakładają m.in., że od 1 stycznia 2019 r. informacje o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej będą przekazywane szefowi KAS. Według rządu zmiana ma zniechęcić do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, ale jest także wykonaniem zobowiązań unijnych.

Kontrahent kontrolowany - więcej podmiotów, u których wystąpią kontrole krzyżowe

Oprócz tego Sejm uchwalił ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ustawę o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podatek solidarnościowy od najbogatszych: źródła przychodów, metody opodatkowania, ulgi podatkowe

Ustawy przyjęte przez posłów trafią teraz do Senatu.

/ks na podstawie PAP i sejm.gov.pl

Podatek PITCITInne podatki