Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kontrahent kontrolowany - więcej podmiotów, u których wystąpią kontrole krzyżowe

Piotr Szulczewski

Szersze uprawnienia w zakresie kontroli krzyżowej zyska od przyszłego roku Krajowa Administracja Skarbowa. Kolejne podmioty będą zobowiązane na żądanie KAS udostępniać dokumentację prowadzonych transakcji. W efekcie jeszcze częściej będzie można porównać przebieg transakcji na każdym etapie jej prowadzenia.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, za kontrahentów kontrolowanego, w stosunku do których prowadzić będzie można czynności kontroli krzyżowej uważać się będzie trzy grupy podmiotów:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub tej samej usługi, będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi;
  • przewoźników drogowych w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) realizujących przewóz towarów na rzecz kontrolowanego lub dostawców i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru;

    Rozszerzona kontrola krzyżowa - jakie uprawnienia ma urząd skarbowy?

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru.

Szersze niż obecnie uprawnienia KAS w okresie kontroli

Dziś za kontrahentów kontrolowanego uważa się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub tej samej usługi, będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi.

Czy kontrola podatkowa musi być zapowiedziana?

W efekcie uprawnienia KAS zwiększą się o dwie nowe grupy podmiotów pośrednio powiązane z prowadzoną transakcją. W odróżnieniu jednak od dotychczasowych podmiotów, nowe grupy nie będą mogły zostać zmuszone do udzielania wyjaśnień związanych z dostawą towaru lub usługi, w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową. W efekcie będą oni musieli na żądanie KAS przekazywać informacje co do posiadanej dokumentacji, czyli: 

  • udostępniać dokumentów związanych z dostawą towaru lub usługi, w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową u kontrolowanego, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności,
  • przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zakresie objętym kontrolą celno-skarbową zapisanego w postaci elektronicznej,  strukturze JPK, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.